2013-05-21

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos š.m. balandžio 23 d. Vilniuje organizavo renginį jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais, kurio tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Skaityti toliau

2013-05-21

Gegužės 15 d. Kelmės raj. savivaldybės jaunimo centre vyko Kelmės raj. savivaldybės ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamento) įgyvendinamo projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklos Nr. 2.2.3. „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas plėtojant jaunimo centrų koncepcijas“ paskutinis patirties perdavimo renginys. Į patirties perdavimo renginį susirinko projekto vykdytojai bei partneriai.

Skaityti toliau

2013-05-09

Gegužės 7–ąją Jonavos jaunimo centras sulaukė gausaus svečių būrio. Į paskutinį Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamo projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" veiklos Nr. 2.3.3. "Naujų bendradarbiavimo formų diegimas plėtojant jaunimo centrų koncepcijas" patirties perdavimo renginį susirinko projekto vykdytojai bei partneriai.

Skaityti toliau

2013-04-17

Š.m. kovo – balandžio mėn. įvyko 10 diskusijų savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariams. Diskusijos buvo skirtos asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumui didinti.
Diskusijose dalyvavo apie 240 žm. iš 57 savivaldybių. Tarp savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių dalyvavusių diskusijose buvo politikai, savivaldybių administracijų darbuotojai, jaunimo organizacijų atstovai ir jaunimo reikalų koordinatoriai.

Skaityti toliau

2013-03-25

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamąją analizę (toliau – Analizė) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) užsakymu atliko Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Skaityti toliau

2013-01-03

Jau daugiau nei du mėnesius Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kviečia su jaunimu dirbančius asmenis internetiniame tinklapyje www.jaunimodarbuotojas.lt įsivertinti savo turimas kompetencijas. Šis vertinimo mechanizmas asmenims padeda atsakyti į itin svarbius klausimus: ar jau turiu pakankamai žinių, įgūdžių darbui su jaunimu? Kuriose srityse turėčiau kelti savo kompetencijas ir tobulėti?

Skaityti toliau

2012-11-25

„Kodėl jūs čia esate?“ organizacijos VšĮ „Unusual Projects“ (UP) savanorių paklausė lektoriai, vykdantys Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklą „Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimų atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas“? Spalio 19-21 dienomis mes, UP savanoriai iš Kauno ir Vilniaus miestų, susitelkėme šalia Kaišiadorių esančioje „Roko sodyboje“. Čia kūrybingai susipažinome su jaunimo iniciatyvos rėmimu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Taip pat pasidalinome idėjomis, patirtimi, išmokome rengti projektų planus. Galiausiai, per įvairias praktines užduotis ištyrėme savo organizacijos stiprybes bei tobulintinas silpnybes bei  pačius save, užmezgėme glaudesnius tarpusavio ryšius.

Skaityti toliau

2012-10-10

Jaunimo reikalų departamentas pradeda įgyvendinti, su jaunimu dirbančių asmenų, kompetencijų vertinimo procesą.

Jeigu tu:

  • Esi ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų.
  • Turi vidurinį išsilavinimą.
  • Dirbi su jaunimu (14 – 29 metų amžiaus asmenimis) ar aktyviai veiki jaunimo veikloje arba planuoti tai daryti artimoje ateityje.
  • Turi organizacijos ar institucijos, kurioje dirbi ar savanoriauji, palaikymą (kandidatas, teikdamas paraišką, aiškiai nurodo, kurioje su jaunimu dirbančioje organizacijoje jis veikia / veiks ir kur jis galės atlikti savo praktiką).

Apsilankyk www.jaunimodarbuotojas.lt ir įsivertinkite savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas¹!

Skaityti toliau

2012-10-03

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹).

Skaityti toliau

2012-09-06

Remiantis visais atliktais jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimais, buvo parengta Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 53-ose Lietuvos savivaldybėse lyginamosios analizės ataskaita.

Skaityti toliau

Žiūrėti visas naujienas