Mokymai jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams „Nacionalinė jaunimo politika“ Biržuose

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“,  organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks sausio 13-15 dienomis, Biržuose

Pradžia: sausio 13 d. 11 val.

Pabaiga: sausio 15 d. 16 val.

Lektoriai: M. Ulozas, N. Miginis

Mokymai skirti stiprinti supratimą apie jaunimo politiką Lietuvoje, jos veikėjus bei veikimo principus. Taip pat skiriamas dėmesys tarpžinybiniam bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje ir tam, kokį indėlį gali (ir turi) padaryti jaunimas.

Mokymų temos:

 • Nacionalinė jaunimo politika: kas ir kaip veikia;
 • Darbo su jaunimu reglamentavimas ir specifika;
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje;
 • Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • Interesų atstovavimo formos ir būdai;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą

Registracija vyksta iki sausio 5 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com