Mokymai "Efektyvus bendradarbiavimas" Kauno raj. sausio 27-29 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks sausio 27-29 dienomis, Kauno raj., “Zalensų” sodyboje Padubysio k., Vilkijos apyl. sen.
Pradžia: sausio 27 d. 11 val.
Pabaiga: sausio 29 d. 16 val.  
Lektoriai: Marius Ulozas, Šarūnas Frolenko


Šis kompetencijų paketas orientuotas į bendradarbiavimo skatinimą – per partnerių jaunimo politikos srityje interesų pažinimą, išsigryninimą dėl kokių priežasčių ir kokiais principais mes bendradarbiaujame. Mokymais siekiama skatinti jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą bei jų bendradarbiavimą su valstybinio sektoriaus atstovais.

Mokymų temos:

 • skirtingų partnerių interesų pažinimas;
 • bendradarbiavimo pridėtinė vertė bei būdai;
 • susitikimų organizavimas ir moderavimas;
 • viešasis kalbėjimas;
 • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą

Registracija vyksta iki sausio 19 d. 16.30 val.

Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com