Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų mokymai „Struktūrinis dialogas“ Alytuje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks vasario 24-26 dienomis, Alytuje.
Pradžia: vasario 24 d. 11 val.

Pabaiga: vasario 26 d. 16 val.

Lektoriai: Nerijus Miginis ir Marius Ulozas.


Mokymų temos:

•    Nacionalinė jaunimo politika
•    Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas
•    Tarpžinybiškumas jaunimo politikoje
•    Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais
•    Struktūrinis dialogas jaunimo politikos srityje Europos sąjungos lygmeniu
•    Interesų atstovavimas

Šis kompetencijų paketas skirtas stiprinti supratimą apie jaunimo politiką Lietuvoje, jos veikėjus bei veikimo principus. Taip pat skiriamas dėmesys tarpžinybiniam bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje ir tam, kokį indėlį gali (ir turi) padaryti jaunimas. Dėmesys bus skiriamas struktūriniam dialogui ne tik nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis, bet ir Europiniu lygmeniu.

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:
•   turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
•   turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
•   dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:
•    geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
•    skirtingų organizacijų atstovavimą;
•    balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
•    lyčių balansą.

Registracija vyksta iki vasario 6 d. 16.30 val.

Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:
•    Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
•    Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
•  Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus:  Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com