Mokymai "Darbas su jaunimu" nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams Šiauliuose

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks kovo 16-18 dienomis, Šiauliuose, Jocų sodyboje.

Pradžia: kovo 16 d. 11 val.

Pabaiga: kovo 18 d. 16 val.

Lektoriai: N.Miginis ir R. Ribačiauskaitė

Mokymų temos:

 • Nacionalinė ir užsienio jaunimo politika: kas ir kaip veikia
 • Kaip reglamentuojamas ir vykdomas darbas su jaunimu
 • Jaunimo darbuotojo kompetencijos
 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo formos ir principai
 • Susitikimų organizavimas ir moderavimas
 • Efektyvus bendradarbiavimas

Šis kompetencijų paketas skirtas analizuoti tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje (nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis) situaciją bei prielaidas situaciją gerinti. Dėmesys bus skiriamas partnerių interesų pažinimui bei efektyviam bendradarbiavimui.

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą.

Registracija vyksta iki kovo 5 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com