Mokymai "Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis" nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams Daugirdiškėse

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks kovo 19-21 dienomis, Daugirdiškėse.

Pradžia: kovo 19 d. 11 val.

Pabaiga: kovo 21 d. 16 val.

Lektoriai: N.Miginis ir R. Ribačiauskaitėčiauskaitė

Mokymų temos:

 • Nacionalinė jaunimo politika
 • Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais
 • Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje Lietuvoje ir Europoje
 • Interesų atstovavimas

Šis kompetencijų paketas skirtas stiprinti bendradarbiavimą su institucijomis, o tai galima padaryti geriau suprantant kaip jos veikia, kokia kiekvienos iš jų vieta valstybės sąrangoje ir jaunimo politikoje, pažįstant jų interesus ir darbo metodus. Šis suvokimas padėtų efektyviau bendradarbiauti ir atstovauti jaunimo interesus.

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą.

Registracija vyksta iki kovo 5 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com