Mokymai, skirti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks gegužės 25-27 dienomis, Klaipėdoje, Melnragėje

Pradžia: gegužės 25 d. 11 val.

Pabaiga: gegužės 27 d. 16 val.

Lektoriai: M. Ulozas, J. Bečienė

Šis kompetencijų paketas skirtas tobulinti asmeninius bei organizacijų gebėjimus viešai komunikuoti, efektyviai atstovauti poziciją, nuomonę. Prie viešojo kalbėjimo pagrindų bus papildomai gilinamasi į skirtingas situacijas kai viešai kalbama bei kalbančiojo ir jo atstovaujamos organizacijos, grupės įvaizdžio reikšmę.

Mokymų temos:

 • Interesų atstovavimas – ką, kaip ir kiek mes atstovaujame;
 • Efektyvus bendradarbiavimas;
 • Viešasis kalbėjimas
 • Susitikimų organizavimas ir moderavimas
 • Pristatymų rengimas
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose dalyvauja nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus:  Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com