2011-08-07

©Skuodo mobilaus jaunimo centro nuotr.

Siekiant sudaryti jauniems žmonėms geresnes sąlygas augti, formuotis ir integruotis į visuomenę, Jaunimo reikalų departamentas (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti ir skatinti abiejų šių sektorių bendradarbiavimą.  

2011-09-20

Tiriama jaunimo situacija savivaldybėse

Įgyvendinant projektą daug dėmesio skiriama atskirose savivaldybėse gyvenančiam jaunimui, todėl šiuo metu yra pradėti ir atliekami jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimai, siekiant išsiaiškinti pagrindines konkrečios savivaldybės jaunimo problemas ir įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją. Tyrimai apima tokias sritis kaip: mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai ir kaimynystė.

Jaunimo problematikos tyrimai bus atlikti 53 savivaldybėse. Analogiški tyrimai jau buvo atlikti Klaipėdos ir Šiaulių miestų, Jonavos, Kelmės, Lazdijų, Skuodo ir Telšių rajonų savivaldybėse kito JRD vykdomo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu. 

Tyrimų analizė padės išskirti problematiškiausias jaunimo politikos sritis

„Atlikti tyrimai, tikėtina, parodys savivaldybės jaunimo situaciją ir taip padės savivaldybėms išskirti problematiškiausias jaunimo sritis, kurioms artimiausiu metu reikia skirti daugiausia dėmesio.  Labai svarbu ir tai, kad  kiekvieną tyrimą bus galima lyginti tarpusavyje ir daryti konkrečias išvadas bei priimti tam tikrus sprendimus kaip užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje jaunimo politika valstybės mastu vystytųsi tolygiai“, - tyrimo naudą vardino JRD vadovas Mindaugas Kuliavas.

Minėtieji tyrimai bus atliekami iki 2012 m. liepos mėn., o vėliau, siekiant apibendrinti tyrimų rezultatus, bus vykdoma jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė, kuri pateiks palyginamus duomenis apie jaunimo padėtį skirtinguose regionuose, padės išskirti problematiškiausius regionus bei problematiškiausias jaunimo politikos sritis.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą galite gauti el. p. ruta.kazlauskaite@jrd.lt.

JRD informacija

2011-11-07

Pateikiamos Alytaus miesto ir rajono, Anykščių, Molėtų, Prienų, Ukmergės, Utenos ir Varėnos rajonų, Birštono, Elektrėnų ir Kalvarijos savivaldybių ataskaitos.

2011-11-16

Mokymai vyks: 2011 m. gruodžio 2-4 dienomis, Marijampolėje.

Pradžia: 2011 m. gruodžio 2 d. 10 val.

Pabaiga: 2011 m. gruodžio 4 d. 18 val.

Lektoriai: Nerijus Miginis, Šarūnas Frolenko

Šis kompetencijų paketas skirtas stiprinti bendradarbiavimą tarp jaunimo (atstovų) ir valstybinių  institucijų. Tam būtinas supratimas apie institucijų veiklą ir vietą valstybės struktūroje ir jaunimo politikoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas struktūriniam dialogui savivaldos lygmenyje ir Jaunimo reikalų tarybų savivaldybėse situacijos analizei bei priemonių numatymui efektyvinti jų veiklai.

Mokymų temos:

 • Nacionalinė jaunimo politika;
 • Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas;
 • Tarpžinybiškumas jaunimo politikoje;
 • Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais nacionaliniame lygmenyje;
 • Struktūrinis dialogas jaunimo politikos srityje savivaldos lygmenyje;
 • Atstovavimas interesams;
 • Kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • Turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose/su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • Turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • Geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • Skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • Balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • Lyčių balansą.

Registracija vyksta iki 2011 m. lapkričio 24 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

--------------

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

 

JRD informacija

2011-11-20

Įgyvendinant ankstesnį JRD projektą “Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką” buvo parengtos keturios jaunimo centrų koncepcijos atsižvelgiant į jų pritaikomumą pagal tam tikras Lietuvos savivaldybes:

1) didmiesčio jaunimo centras, kuomet reikia užtikrinti jo prieinamumą kuo didesniam jaunimo skaičiui (įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybė);

2) mobilus jaunimo centras, kai reikia teikti mobilias paslaugas seniūnijų, nutolusių nuo savivaldybės centro, jaunimui (įgyvendina Skuodo rajono savivaldybė);

3) mažo miesto jaunimo centras, suteikiantis jaunimui paslaugas, kurių jis negalėtų gauti kitose organizacijose (įgyvendina Kelmės rajono savivaldybė);

4)  rajono centro jaunimo centras (įgyvendina Jonavos rajono savivaldybė).

Visas šios keturios koncepcijos iki 2012 m. balandžio mėnesio yra įgyvendinamos bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto, Skuodo rajono, Kelmės rajono bei Jonavos rajono savivaldybėmis.

Sėkmingai įgyvendinus parengtas jaunimo centrų koncepcijas, visos minėtos keturios savivaldybės dalinsis savo gerąja patirtimi, konsultuodamos kitas aštuonias savivaldybes dėl Jaunimo centrų koncepcijų įgyvendinimo.

Akimirkas iš partnerystės sutarčių pasirašymo su projekto partnerėmis galite rasti čia: http://ijpp.lt/lt/De%C5%A1inysis+meniu/nuotrauku-galerija/

 

JRD informacija

2011-12-21

Analizę parengė ekspertai Nerijus Miginis ir Marius Ulozas.

Tikimasi, kad ši analizė ne tik padės įvardinti jau veikiančius besikuriančios tarpžinybinio
bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje sistemos požymius, bet ir bus teorinis pagrindas, kuris apibrėš efektyvaus bendradarbiavimo principus.

2011-12-21

Mokymai "Nacionalinė jaunimo politika vyks 2012 m. sausio 13-15 d. Biržuose. Dalyvių atranka vykdoma iki 2012 m. sausio 5 d. 16.30 val. Daugiau informacijos apie šiuos mokymus galite rasti čia.

Mokymai "Viešoji komunikacija" vyks 2012 m. sausio 20-22 d. Utenoje. Dalyvių atranka vykdoma iki 2012 m. sausio 10 d. 16.30 val. Daugiau informacijos apie šiuos mokymus galite rasti čia.

2012-01-08

Mokymai vyks sausio 27-29 dienomis, Kauno raj., “Zalensų” sodyboje Padubysio k., Vilkijos apyl. sen.
Pradžia: sausio 27 d. 11 val.
Pabaiga: sausio 29 d. 16 val.

Mokymų temos:

 • skirtingų partnerių interesų pažinimas;
 • bendradarbiavimo pridėtinė vertė bei būdai;
 • susitikimų organizavimas ir moderavimas;
 • viešasis kalbėjimas;
 • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Registracija vyksta iki sausio 19 d. 16.30 val.

Daugiau informacijos apie mokymus galite rasti čia.

2012-01-31

Mokymų temos:

•    Nacionalinė jaunimo politika
•    Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas
•    Tarpžinybiškumas jaunimo politikoje
•    Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais
•    Struktūrinis dialogas jaunimo politikos srityje Europos sąjungos lygmeniu
•    Interesų atstovavimas

Registracija vyksta iki vasario 6 d. 16.30 val.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

2012-02-26

Mokymai vyks kovo 19-21 dienomis, Daugirdiškėse.

Lektoriai - N. Miginis ir R. Ribačiauskaitė.

Mokymų temos:

 • Nacionalinė jaunimo politika
 • Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais
 • Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje Lietuvoje ir Europoje
 • Interesų atstovavimas

Registracija vyksta iki kovo 5 d. 16.30 val.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

2012-02-28

Mokymai vyks kovo 16-18 dienomis, Šiauliuose, Jocų sodyboje.

Pradžia: kovo 16 d. 11 val.

Pabaiga: kovo 18 d. 16 val.

Mokymų temos:

 • Nacionalinė ir užsienio jaunimo politika: kas ir kaip veikia
 • Kaip reglamentuojamas ir vykdomas darbas su jaunimu
 • Jaunimo darbuotojo kompetencijos
 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo formos ir principai
 • Susitikimų organizavimas ir moderavimas
 • Efektyvus bendradarbiavimas

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

Registracija vyksta iki kovo 5 d. 16.30 val.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

2012-03-25

Mokymai vyks: 2012 m. balandžio 13-15 d., Jurbarke
Pradžia: 2012 m. balandžio 13 d. 11 val.
Pabaiga: 2012 m. balandžio 15 d. 16 val.
Lektoriai: M. Ulozas, Š. Frolenko

Šie mokymai skirti norintiems susipažinti su jaunimo politikos įgyvendinimu Lietuvoje, jos veikėjais bei veikimo principais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir interesų atstovavimo kompetencijoms ugdyti.

Mokymų temos:

 • nacionalinė jaunimo politika;
 • interesų atstovavimas – kam, kaip ir kiek mes atstovaujame;
 • efektyvus bendradarbiavimas;
 • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • efektyvi išorinė komunikacija;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje/su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • atstovavimą skirtingoms organizacijoms;
 • balansą tarp nevyriausybinių  jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą.

Registracija vyksta iki 2012 m. kovo 31 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais bus susisiekta asmeniškai iki 2012 m. balandžio 3 d.

Kita:

 • dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas;
 • apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai;
 • kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com

 

JRD informacija

2012-05-06

Mokymai vyks gegužės 25-27 dienomis, Klaipėdoje, Melnragėje

Pradžia: gegužės 25 d. 11 val.

Pabaiga: gegužės 27 d. 16 val.

Lektoriai: M. Ulozas, J.Bečienė

Šis kompetencijų paketas skirtas tobulinti asmeninius bei organizacijų gebėjimus viešai komunikuoti, efektyviai atstovauti poziciją, nuomonę. Prie viešojo kalbėjimo pagrindų bus papildomai gilinamasi į skirtingas situacijas kai viešai kalbama bei kalbančiojo ir jo atstovaujamos organizacijos, grupės įvaizdžio reikšmę.

Mokymų temos:

 • Interesų atstovavimas – ką, kaip ir kiek mes atstovaujame;
 • Efektyvus bendradarbiavimas;
 • Viešasis kalbėjimas
 • Susitikimų organizavimas ir moderavimas
 • Pristatymų rengimas
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą

Registracija vyksta iki gegužės 11 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki gegužės 15 d.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus:  Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com

2012-05-09

Mokymai vyks gegužės 28-30 dienomis, Telšiuose

Pradžia: gegužės 28 d. 11 val.

Pabaiga: gegužės 30 d. 16 val.

Lektoriai: M. Ulozas, N. Miginis

Šis kompetencijų paketas skirtas analizuoti tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje (nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis) situaciją bei prielaidas situacijai gerinti. Dėmesys bus skiriamas partnerių interesų pažinimui bei efektyviam bendradarbiavimui.

Mokymų temos:

 • tarpžinybinio bendradarbiavimo formos ir principai;
 • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • skirtingų partnerių interesų pažinimas;
 • efektyvus bendradarbiavimas;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą

Registracija vyksta iki gegužės 16 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki gegužės 19 d.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com

 

2012-06-17

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja tarptautinės patirties perėmimo renginį, skirtą tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantiems asmenims, universitetų atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

Mokymai vyks liepos 2-6 dienomis, Vilniuje
Pradžia: liepos 2 d. 09.00 val.
Pabaiga: liepos 6 d. 18.00 val.
Lektoriai/ekspertai: Yaryna Borenko, Helmut Fennes, Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

Renginio tikslas -  perduoti gerąją /ilgametę ekspertų tarptautinę patirtį, kaip vykdyti ir užtikrinti nuoseklią jaunimo situacijos apžvalgą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kaip užtikrinti sistemingą ir faktais grįstą jaunimo situacijos apžvalgą šalyje, supažindinti, kaip veikia atitinkamos struktūros, mechanizmai ir sistemos, kaip galima paspartinti pokyčius Lietuvoje vykdant sistemingą ir faktais grįstą jaunimo situacijos apžvalgą bei pristatyti kitų valstybių gerąsias patirtis.

Mokymų temos:

 • Nuoseklios, sistemingos ir faktais grįstos jaunimo situacijos apžvalgos vykdymas ir užtikrinimas nacionaliniu bei vietos lygmeniu.
 • Kokybinių tyrimų, vykdomų jaunimo srityje, užtikrinimas.
 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir universitetais, vykdant tyrimus jaunimo srityje.
 • Jaunimo imties valstybės atliekamuose tyrimuose neišskyrimo priežastys, ir kaip to išvengti.
 • Kitų šalių vykdomų tyrimų jaunimo srityje geroji patirtis.
 • Tyrimų jaunimo srityje inicijavimas ir vykdymas.

Mokymuose kviečiami dalyvauti tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantys asmenys, universitetų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, kurie:

 • turi praktikos atliekant tyrimus;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje / įstaigoje.


Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų / institucijų atstovavimą;
 • lyčių balansą.

Registracija vyksta iki birželio 22 d. 15.00 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki birželio 26 d.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje renginio programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija/įstaiga.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Edita Matulevičiūtė, el. paštas: edita.matuleviciute@jrd.lt

 

2012-07-03

Šia Veikla siekiame skatinti organizacijų institucinį stiprėjimą, jų veiklos kokybės augimą, naudingų socialinių kompetencijų suteikimą organizacijų atstovams ir stiprinti organizacijų gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui bei plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, užtikrinant, kad visi veikėjai turėtų pakankamai kompetencijų ir sugebėtų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus. Stiprinant nevyriausybinį sektorių, jis įgalinamas tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Šioje Veikloje kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos, kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia – http://jrd.lt) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikla susidės iš šių etapų:

 • Paraiškos užpildymas ir išsiuntimas;
 • Paraiškos vertinimas ir organizacijų atranka;
 • Susitarimo dėl dalyvavimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje pasirašymas;
 • Susitarimas dėl įvertinimo atlikimo datos ir vietos;
 • Įvertinimo atlikimas (dalyvauja organizacijos atstovai ir parinkti ekspertai);
 • Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas (dalyvauja organizacijos  atstovai, pristato – ekspertai);
 • Metų veiklos plano sudarymas (atlieka  organizacijos atstovai ir ekspertai);
 • Veiklų, skirtų kokybės gerinimui, vykdymas ir mokymai (atlieka organizacija su ekspertų pagalba);
 • Pakartotinis (vėliau planuojami periodiniai) įvertinimas.

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Paraiškos priimamos nuo 2012 m. liepos 3 d. Paskutinė paraiškų pateikimo diena – 2012 m. liepos 17 d. (imtinai). Paraiškos formą galima rasti šiuo adresu: http://jrd.lt

Atrinktas organizacijas informuosime iki liepos 27 d.

TERMINAS PRATĘSTAS IKI LIEPOS 31 D. (IMTINAI). DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA

Paraiškų laukiame

Registruotu paštu: Elektroniniu paštu (skanuotų variantų): UAB „Lyderio grupė“
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
info@lyderio.lt

Papildoma informacija

Šiame kvietime negali dalyvauti organizacijos, dalyvavusios projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu vykdytoje veikloje, kurios metu buvo atliekami jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimai.

Informacija teikiama

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 24161355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

 

JRD informacija

2012-07-24

Šioje veikloje dalyvaudami Jūs įgysite:
•    organizacijos institucinį sustiprinimą;
•    organizacijos veiklos kokybės augimą;
•    organizacijos konkurencinį pranašumą;
•    organizacijos veiklos vertinimo žinias;
•    naudingų socialinių kompetencijų organizacijos atstovams;
•    gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui;
•    gebėjimus plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių;
•    kompetencijų ir sugebėjimų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus.

Šioje Veikloje kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos, kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia – http://jrd.lt) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikla susidės iš šių etapų:

 • Paraiškos užpildymas ir išsiuntimas;
 • Paraiškos vertinimas ir organizacijų atranka;
 • Susitarimo dėl dalyvavimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje pasirašymas;
 • Susitarimas dėl įvertinimo atlikimo datos ir vietos;
 • Įvertinimo atlikimas (dalyvauja organizacijos atstovai ir parinkti ekspertai);
 • Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas (dalyvauja organizacijos  atstovai, pristato – ekspertai);
 • Metų veiklos plano sudarymas (atlieka  organizacijos atstovai ir ekspertai);
 • Veiklų, skirtų kokybės gerinimui, vykdymas ir mokymai (atlieka organizacija su ekspertų pagalba);
 • Pakartotinis (vėliau planuojami periodiniai) įvertinimas.

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Paraiškos priimamos nuo 2012 m. liepos 23 d. Paraiškos formą galima rasti šiuo adresu: http://jrd.lt

Atrinktas organizacijas informuosime.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo veiklos prasidės nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

Paraiškų laukiame

Registruotu paštu:Elektroniniu paštu (skanuotų variantų):UAB „Lyderio grupė“
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
info@lyderio.lt

Papildoma informacija

Šiame kvietime negali dalyvauti organizacijos, dalyvavusios projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu vykdytoje veikloje, kurios metu buvo atliekami jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimai.

Informacija teikiama

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt

UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

 

JRD informacija

2012-08-20

Šioje veikloje dalyvaudami Jūs įgysite:
•    organizacijos institucinį sustiprinimą;
•    organizacijos veiklos kokybės augimą;
•    organizacijos konkurencinį pranašumą;
•    organizacijos veiklos vertinimo žinias;
•    naudingų socialinių kompetencijų organizacijos atstovams;
•    gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui;
•    gebėjimus plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių;
•    kompetencijų ir sugebėjimų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus.

Šioje Veikloje kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos, kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia – http://jrd.lt) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikla susidės iš šių etapų:

 • Paraiškos užpildymas ir išsiuntimas;
 • Paraiškos vertinimas ir organizacijų atranka;
 • Susitarimo dėl dalyvavimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje pasirašymas;
 • Susitarimas dėl įvertinimo atlikimo datos ir vietos;
 • Įvertinimo atlikimas (dalyvauja organizacijos atstovai ir parinkti ekspertai);
 • Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas (dalyvauja organizacijos  atstovai, pristato – ekspertai);
 • Metų veiklos plano sudarymas (atlieka  organizacijos atstovai ir ekspertai);
 • Veiklų, skirtų kokybės gerinimui, vykdymas ir mokymai (atlieka organizacija su ekspertų pagalba);
 • Pakartotinis (vėliau planuojami periodiniai) įvertinimas.

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Paraiškos priimamos nuo 2012 m. liepos 23 d. iki rugsėjo 14 d. Paraiškos formą galima rasti šiuo adresu: http://jrd.lt

Atrinktas organizacijas informuosime.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo veiklos prasidės nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

Paraiškų laukiame

Registruotu paštu: Elektroniniu paštu (skanuotų variantų): UAB „Lyderio grupė“
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
info@lyderio.lt

Papildoma informacija

Šiame kvietime negali dalyvauti organizacijos, dalyvavusios projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu vykdytoje veikloje, kurios metu buvo atliekami jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimai.

Informacija teikiama

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!


JRD informacija

2012-08-20

„Kiekvieno tyrimo tikslas buvo ištirti jaunimo problemas atspindinčius rodiklius įvairiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė, probleminio / rizikingo elgesio apraiškos ir pan.“, - teigia Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas.

Kiekvieną tyrimą sudarė dvi dalys - kiekybinis ir kokybinis tyrimai. Jie buvo atliekami pagal Jaunimo reikalų departamento (toliau – Departamentas) anksčiau vykdyto ES projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (toliau – Pirmasis Projektas) metu parengtą Jaunimo problematikos tyrimų metodiką. Kiekybinio tyrimo populiacija – jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, tyrimo metu gyvenantis ar studijuojantis profesinėse mokyklose, aukštojo mokslo ir studijų įstaigose esančiose konkrečioje savivaldybėje. Tyrimo imtis – 400 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei. Kokybinio tyrimo populiacija – 14-18 metų jaunuoliai, pagrindinės, vidurinės ar gimnazijos moksleiviai, besimokantys profesinio rengimo centruose, jaunimo mokyklose, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone bei 19-29 metų jaunuoliai, tiek dirbantys, tiek nedirbantys, sukūrę šeimas ir neturintys jų, dalyvaujantys jaunimo organizacijose bei priklausantys neorganizuotai jaunimo grupei, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone. Tyrimo imtis – 20 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei.

Tyrimai buvo atlikti šiose 53 savivaldybėse:

 • Akmenės rajono savivaldybėje
 • Alytaus miesto savivaldybėje
 • Alytaus rajono savivaldybėje
 • Anykščių rajono savivaldybėje
 • Birštono savivaldybėje
 • Biržų rajono savivaldybėje
 • Druskininkų savivaldybėje
 • Elektrėnų savivaldybėje
 • Ignalinos rajono savivaldybėje
 • Joniškio rajono savivaldybėje
 • Jurbarko rajono savivaldybėje
 • Kaišiadorių rajono savivaldybėje
 • Kalvarijos savivaldybėje
 • Kauno miesto savivaldybėje
 • Kauno rajono savivaldybėje
 • Kazlų Rūdos savivaldybėje
 • Kėdainių rajono savivaldybėje
 • Klaipėdos rajono savivaldybėje
 • Kretingos rajono savivaldybėje
 • Kupiškio rajono savivaldybėje
 • Marijampolės savivaldybėje
 • Mažeikių rajono savivaldybėje
 • Molėtų rajono savivaldybėje
 • Neringos savivaldybėje
 • Pagėgių savivaldybėje
 • Pakruojo rajono savivaldybėje
 • Palangos miesto savivaldybėje
 • Panevėžio miesto savivaldybėje
 • Panevėžio rajono savivaldybėje
 • Pasvalio rajono savivaldybėje
 • Plungės rajono savivaldybėje
 • Prienų rajono savivaldybėje
 • Radviliškio rajono savivaldybėje
 • Raseinių rajono savivaldybėje
 • Rietavo savivaldybėje
 • Rokiškio rajono savivaldybėje
 • Šakių rajono savivaldybėje
 • Šalčininkų rajono savivaldybėje
 • Šiaulių rajono savivaldybėje
 • Šilalės rajono savivaldybėje
 • Šilutės rajono savivaldybėje
 • Širvintų rajono savivaldybėje
 • Švenčionių rajono savivaldybėje
 • Tauragės rajono savivaldybėje
 • Trakų rajono savivaldybėje
 • Ukmergės rajono savivaldybėje
 • Utenos rajono savivaldybėje
 • Varėnos rajono savivaldybėje
 • Vilkaviškio rajono savivaldybėje
 • Vilniaus miesto savivaldybėje
 • Vilniaus rajono savivaldybėje
 • Visagino savivaldybėje
 • Zarasų rajono savivaldybėjeLikusių 7 Lietuvos savivaldybių jaunimo problematikos tyrimai buvo atlikti  Departamento Pirmojo Projekto įgyvendinimo metu.

Pasak Departamento direktoriaus pavaduotojo J. Meldžiuko, yra laukiami tokie šių tyrimų rezultatai:

 • Atlikti tyrimai stiprins valstybinio ir nevyriausybinio sektorių efektyvų darbą įvairiose jaunimo politikos srityse, kadangi tyrimai bus instrumentu, būtinu laiku atpažinti ir įvardinti jaunimą ištinkančius sunkumus ir problemas, kartu suplanuoti ir koordinuojant vykdyti intervencijos ir prevencijos programas, sutelkti  vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas visoms su jaunimo reikalais susijusioms vietinėms ir nacionalinėms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.
 • Parengti tyrimai leis įvertinti ir palyginti kiekvienos savivaldybės jaunimo situaciją pagal tuos pačius vertinimo kriterijus.
 • Atliktų tyrimų pagrindu bus galima parengti planavimo dokumentus ir priimti sprendimus, užtikrinančius darnią jaunimo politikos plėtrą kiekvienoje savivaldybėje.

Iki š. m. gruodžio mėn., remiantis visais šiais atliktais jaunimo problematikos tyrimais, bus parengta Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė.

Daugiau informacijos apie jaunimo problematikos tyrimus savivaldybėse ir patį Departamento įgyvendinamą Projektą galite rasti www.ijpp.lt tinklapyje arba susisiekę su Projekto koordinatore Valda Karnickaite (valda.karnickaite@jrd.lt, 8-5 2497 117).

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

JRD informacija

2012-09-06

Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo tikslas - siekiant maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.

Kiekvieną vertinimo ataskaitą sudaro 11 dalių, kuriose pateikiama: savivaldybės kontekstas; pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų analizė (prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui; jaunimo dalyvavimas; parama jaunimui; jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas; jaunimo informavimas, tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas, jaunimo politikos integralumas; jaunimo politikos tobulinimas ir inovacijos; tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas), geroji praktika ir vertinimo apibendrinimas.

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) suderintas metodines gaires (toliau - Metodika).

Vertinimai buvo atlikti šiose 53 savivaldybėse:
•    Akmenės rajono savivaldybėje
•    Alytaus miesto savivaldybėje
•    Alytaus rajono savivaldybėje
•    Anykščių rajono savivaldybėje
•    Birštono savivaldybėje
•    Biržų rajono savivaldybėje
•    Druskininkų savivaldybėje
•    Elektrėnų savivaldybėje
•    Ignalinos rajono savivaldybėje
•    Joniškio rajono savivaldybėje
•    Jurbarko rajono savivaldybėje
•    Kaišiadorių rajono savivaldybėje
•    Kalvarijos savivaldybėje
•    Kauno miesto savivaldybėje
•    Kauno rajono savivaldybėje
•    Kazlų Rūdos savivaldybėje
•    Kėdainių rajono savivaldybėje
•    Klaipėdos rajono savivaldybėje
•    Kretingos rajono savivaldybėje
•    Kupiškio rajono savivaldybėje
•    Marijampolės savivaldybėje
•    Mažeikių rajono savivaldybėje
•    Molėtų rajono savivaldybėje
•    Neringos savivaldybėje
•    Pagėgių savivaldybėje
•    Pakruojo rajono savivaldybėje
•    Palangos miesto savivaldybėje
•    Panevėžio miesto savivaldybėje
•    Panevėžio rajono savivaldybėje
•    Pasvalio rajono savivaldybėje
•    Plungės rajono savivaldybėje
•    Prienų rajono savivaldybėje
•    Radviliškio rajono savivaldybėje
•    Raseinių rajono savivaldybėje
•    Rietavo savivaldybėje
•    Rokiškio rajono savivaldybėje
•    Šakių rajono savivaldybėje
•    Šalčininkų rajono savivaldybėje
•    Šiaulių rajono savivaldybėje
•    Šilalės rajono savivaldybėje
•    Šilutės rajono savivaldybėje
•    Širvintų rajono savivaldybėje
•    Švenčionių rajono savivaldybėje
•    Tauragės rajono savivaldybėje
•    Trakų rajono savivaldybėje
•    Ukmergės rajono savivaldybėje
•    Utenos rajono savivaldybėje
•    Varėnos rajono savivaldybėje
•    Vilkaviškio rajono savivaldybėje
•    Vilniaus miesto savivaldybėje
•    Vilniaus rajono savivaldybėje
•    Visagino savivaldybėje
•    Zarasų rajono savivaldybėje

Likusių 7 Lietuvos savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimai buvo atlikti  anksčiau Departamento vykdyto ES projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu.

Visą parengtą metodiką  galima rasti (http://www.jrd.lt/uploads/dokumentai/projektai/es_bedradarbiavimas/JP%20ihyvend...todika%20%2811%29.pdf.

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

 

JRD informacija

2012-09-06

Tarpžinybiniuose renginiuose dalyvavo savivaldybių tarybų, jaunimo reikalų tarybų nariai, jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, „Apskritojo stalo“ atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

Renginių metu, savivaldybių jaunimo politikos veikėjams buvo pristatyti jaunimo politikos kokybės vertinimo rezultatai, kurie gali būti kaip instrumentas, įgalinantis juos adekvačiau ir tikslingiau vykdyti veiklas jaunimui; išsiaiškinti jaunimo politikos savivaldybėje vystymo prioritetus, tikslus bei uždavinius; bendradarbiavimo skatinimas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

JRD informacija

2012-09-06

Daugiau informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimus savivaldybėse ir patį Departamento įgyvendinamą Projektą galite rasti www.ijpp.lt tinklapyje arba susisiekę su Projekto vadovu Vydūnu Trapinsku (vydunas.trapinskas@jrd.lt, 8-5 2460885).

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.


JRD informacija

2012-10-03

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹). Šia veikla, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, bus siekiama stiprinti nevyriausybinį sektorių, įgalinant jį tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Šioje Veikloje buvo kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos², kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos³.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Iš viso buvo gauta 21 paraiška dalyvauti šioje Veikloje. Iš jų atrinkta 16 dalyvių:

 • AIESEC Lietuva
 • Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija
 • Lietuvos psichologijos studentų asociacija
 • ELSA Lietuva
 • Lietuvos sakaliukų sąjunga
 • Lietuvos jaunimo sąjunga
 • Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga "Žingsnis"
 • Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
 • Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Unusual projects
 • Rietavo "Apskritasis stalas"

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Apie Veiklą daugiau informacijos galite sužinoti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt

UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

______

¹Ši Veikla yra viena iš projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kuris yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, dalių. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

²Jaunimo organizacija – tai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni  žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

³Regioninė jaunimo organizacijø taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos adinistraciniame vienete veikianèias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.


JRD informacija

2012-10-10

Dalyvaudamas (-ama) kompetencijų vertinime Tu gali:

 • Įsivertinti savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas ir nustatyti jų lygį.
 • Gauti profesionalią ekspertų-vertintojų pagalbą ir konsultacijas.
 • Gauti parengtą ataskaitą apie turimų kompetencijų lygį pagal penkis kompetencijų blokus (dirbančio su jaunimu asmens portfolio).
 • Gauti išvadas ir rekomendacijas dėl ateities tobulinimosi poreikio.
 • Toliau dalyvauti jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, kurioje bus numatytos galimybės sudaryti sąlygas dalyvaujančių asmenų kompetencijų kėlimui.

Ateityje, tęsiant dalyvavimą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, tapti sertifikuotais jaunimo darbuotojais.

Ekspertų-vertintojų paslaugos yra suteikiamos nemokamai.

Visa informacija – www.jaunimodarbuotojas.lt ir žemiau nurodytais kontaktais.

VšĮ "Verslo iniciatyva"
Darius Karaša
Dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmo įgyvendinimo koordinatorius
Tel.: +370 620 20499
El. paštas: darius@vini.lt

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valda Karnickaitė
Projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" koordinatorė
Tel. (8-5) 2 497 117
El. paštas: valda.karnickaite@jrd.lt

______

¹Projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002) įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Ekspertų – vertintojų paslaugas teikia Viešoji Įstaiga „Verslo iniciatyva“.

 

JRD informacija

2012-11-25

„Kodėl jūs čia esate?“ organizacijos VšĮ „Unusual Projects“ (UP) savanorių paklausė lektoriai, vykdantys Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklą „Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimų atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas“? Spalio 19-21 dienomis mes, UP savanoriai iš Kauno ir Vilniaus miestų, susitelkėme šalia Kaišiadorių esančioje „Roko sodyboje“. Čia kūrybingai susipažinome su jaunimo iniciatyvos rėmimu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Taip pat pasidalinome idėjomis, patirtimi, išmokome rengti projektų planus. Galiausiai, per įvairias praktines užduotis ištyrėme savo organizacijos stiprybes bei tobulintinas silpnybes bei  pačius save, užmezgėme glaudesnius tarpusavio ryšius.

2013-01-03

2013-03-25

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamąją analizę (toliau – Analizė) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) užsakymu atliko Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Analizė apima projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (toliau – Projektas) ir ankstesnio Departamento vykdyto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu atliktų Jaunimo problematikos tyrimų rezultatus.

Šioje Analizėje galite rasti:

 • nustatytus jaunų žmonių padėties savivaldybėse skirtumus pagal lytį, amžių, gyvenmąją vietą.
 • Išsiaiškintą jaunimo padėtį skirtinguose rajonuose.
 • Išskirtus problematiškiausius rajonus.
 • Išsiaiškintas problematiškiausiass jaunimo politikos sritis.
 • Aktualiausius klausimus jaunimo politikos srityse.
 • Pateiktas rekomendacijas, kaip būtų galima gerinti jaunimo padėtį problematiškiausiuose regionuose, kaip tobulinti esamas politines priemones siekiant jaunimo politikos tikslų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Projekto koordinatorę Valda Karnickaitę (valda.karnickaite@jrd.lt).

2013-04-17

Diskusijos vyko visoje Lietuvoje: kovo 4 d. Marijampolėje, 5 d. Tauragėje, 7 d. Alytuje, 12 d. Telšiuose, 13 d. Šiauliuose, 14 d. Kaune, 18 d. Panevėžyje, 19 d. Utenoje, 21 d. Klaipėdoje ir balandžio 15 d.Vilniuje.

Diskusijų tikslas – siekti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (toliau – SJRT) veiklos efektyvumo buvo pasiektas, nes dalyviai diskutavo savivaldybių jaunimo reikalų tarybos funkcijų ir vaidmens stiprinimo galimybių klausimais, kaip užtikrinti kokybišką jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimą, dalinosi gerąja patirtimi ir kt. Diskusijų darbo rezultatas prisegtuke.
SJRT atstovai pristatė situaciją savivaldybėse, kalbėjosi apie SJRT vaidmenį kiekvienoje savivaldybėje, kokias funkcijas atlieka SJRT, kaip per pastaruosius 5 metus SJRT prisidėjo įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, su kokiomis problemomis buvo susidūrę, kaip jas išsprendė, kokios problemos liko neišspręstos, kaip numatoma stiprinti SJRT vaidmenį, kokie yra ateities planai.Taip pat dalinosi patarimais ir gerąja patirtimi.

Kviečiame susipažinti su:

JRD pranešimas apie SJRT efektyvinimą.

SJRT diskusijų darbo rezultatais.

SJRT prisistatymais Alytaus raj., Druskininkų jaunimo cente, Klaipėdos raj., Lazdijuose, Prienuose, Radviliškyje, Utenoje.

Akimirkas iš diskusijų galite pamatyti čia:

Tauragėje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/taurages-jaunimo-reikalu-tarybos-diskusija-2013-03-05

Alytuje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-alytuje-2013-03-07

Telšiuose: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-telsiuose-2013-03-12

Šiauliuose: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-siauliuose-2013-03-13

Kaune: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-kaune-2013-03-14

Panevėžyje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-panevezyje-2013-03-18

Utenoje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-utenoje-2013-03-19

Klaipėdoje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-klaipedoje-2013-03-21

Vilniuje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-vilniuje-2013-04-15

Daugiau apie projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įgyvendinimą ir rezultatus galite rasti puslapyje www.ijpp.lt.

Diskusijos organizuotos įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Nr. VP1-4.1- VRM-07-V-01-002), finansuojamo Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Informaciją parengė: projekto koordinatorė Milisenta Misevičiūtė
Jei turite klausimų ar pasiūlymų kaip efektyvinti SJRT veiklą galite kreiptis el. paštu milisenta.miseviciute@jrd.lt ar tel. 85 2461355

JRD informacija

2013-05-09

Minėto projekto veiklą visus metus vykdė Jaunimo centro patalpose dirbančios savivaldybės vyriausiosios specialistės Birutė Steponavičiūtė, Lina Galvydytė bei Rima Danylienė. Per šį laiką darbuotojos keturioms Lietuvos savivaldybėms – partnerėms perdavinėjo gerąją patirtį, siekiant tose savivaldybėse plėtoti rajono jaunimo centro koncepciją. Patirtį perėmusių Širvintų, Biržų, Ukmergės rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių atstovai baigiamojo renginio metu išsakė nemažai pagyrimų dėl projekto metu vykdytų patirties perdavimo renginių, suteikusių galimybę įtvirtinti jaunimo centro idėją jų atstovaujamose savivaldybėse. Iš viso buvo suorganizuota 40 renginių, vykusių ne tik savivaldybėse – partnerėse, bet ir pačioje Jonavoje. Pastarųjų metu minėtų savivaldybių jaunimo organizacijų, jaunimo centrų, už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingų struktūrų atstovams buvo pristatytos atviro darbo su jaunimu, jaunimo centro juridinio statuso, nemotyvuoto jaunimo pritraukimo, jaunimo centrų finansavimo galimybių, tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kitos aktualios temos. Neapsiribota vien mokymais: savivaldybių atstovai dalyvavo ir praktinėse veiklose.

Biržų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės pasidžiaugė, jog vykdomas projektas paklojo tvirtą pagrindą jaunimo užimtumo situacijai jų atstovaujamuose rajonuose gerinti, todėl buvo rasta lėšų jaunimo darbuotojo etatui steigti. Ukmergėje jaunimo centras veikia ilgiau kaip 4 metus, tačiau, pasak šios savivaldybės atstovų, Jonavos jaunimo centro organizuoti patirties perdavimo renginiai suteikė naujų idėjų bei minčių ne tik esamo jaunimo centro veiklos kokybei gerinti, bet ir ieškoti naujų, didesnių, erdvesnių patalpų, kuriose galėtų rinktis jauni žmonės. Šiuo metu Ukmergės savivaldybėje jau deramasi dėl naujų patalpų minėtam centrui suteikimo. Širvintų savivaldybės vicemeras Andrius Jozonis pasidžiaugė, jog šiuo metu jau pradedamas remontuoti jaunimo centrui numatytas pastatas, artimiausiu metu bus ieškoma galimybių steigti jaunimo darbuotojo etatą.

Visų savivaldybių atstovai akcentavo, jog patirties perdavimo veiklų metu turėjo unikalią galimybę susipažinti su vienas kito jaunimo veiklomis, pasisemti naujų idėjų, minčių, kurios pamažu realizuojamos. Renginyje dalyvavusiems Jaunimo reikalų departamento atstovams savivaldybės teigė, jog projektas buvo labia reikalingas ir išreiškė viltį, jog panašių veiklų bus daugiau.

Jaunimo reikalų departamento atstovai, projekto vadovas Vydūnas Trapinskas ir projekto koordinatorė Valda Karnickaitė, tiek Jonavos, tiek savivaldybių partnerių atstovams dėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, jog toks efektyvus bendradarbiavimas išliks ir vykdant kitas projekto veiklas.

Padėkas už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą savivaldybėms partnerėms ir departamentui Jonavos rajono savivaldybės administracijos vardu įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas.

Nors ši veikla ir baigiasi, baigiamajame renginyje dalyvavę savivaldybių atstovai džiaugėsi, jog užmegzti šilti ir tvirti bendradarbiavimo ryšiai su Jonavos jaunimo centru nenutrūks, ateityje su centre dirbančiomis specialistėmis ir toliau bus galima konsultuotis aktualiais klausimais.

Birutė Steponavičiūtė, projekto “Integruotos jaunimo politikos plėtra” vyr. specialistė

2013-05-21

Baigiamajame renginyje dalyvavęs Kelmės raj. savivaldybės mero pavaduotojas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Kęstutis Bilius, kalbėjo apie Kelmės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą ir jaunimo veiklą. Pasak jo, „nors projektas baigiasi, Kelmės jaunimo centras gyvuos ir toliau“.

Minėto projekto veiklą vykdė jaunimo centre dirbantys Kelmės raj. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai (darbui su projektais) Ineta Kislauskienė, Robertas Barčiauskas ir Edita Malatokienė. Projekto metu siekta užtikrinti Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu parengtos jaunimo centro koncepcijos plėtotę, įgytos gerosios patirties ir pasiektų rezultatų sklaidą, bendradarbiaujant su penkiomis kitomis savivaldybėmis - partnerėmis, Palangos miestu, Šilalės, Pasvalio, Akmenės ir Radviliškio rajonais, atitinkančiais mažo miesto jaunimo centro veiklos specifiką.

Kelmės jaunimo centro darbuotojai pristatė Palangos miesto, Akmenės, Pasvalio, Radviliškio ir Šilalės rajonų savivaldybėse įvykusius pokyčius įgyvendinto projekto metu.

Patirtį perėmusių savivaldybių - partnerių atstovai baigiamojo renginio metu išsakė nemažai pagyrimų dėl projekto metu vykdytų patirties perdavimo renginių, suteikusių paspirtį įkurti atvirus jaunimo centrus, erdves. Akmenės, Pasvalio ir Šilalės rajonų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorės pasidžiaugė, kad vykdomas projektas tapo tvirtu pagrindu jaunimo užimtumo situacijai gerinti, o patirties perdavimo renginiai suteikė galimybę susipažinti su jaunimo užimtumo veiklomis, bei pasisemti naujų idėjų minčių.

Departamento atstovai, projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra" vadovas Vydūnas Trapinskas ir projekto koordinatorė Valda Karnickaitė, kalbėjo apie projekto pradžią, savivaldybių - partnerių atranką bei tolimesnę eigą. Dėkodami už nuoširdų bendradarbiavimą, jie pasidžiaugė puikiais rezultatais įgyvendinto projekto metu ir išreiškė viltį, jog toks efektyvus bendradarbiavimas išliks ir vykdant kitas projekto veiklas.

Patirties perdavimo renginiai baigėsi, bet užmegzti šilti bendradarbiavimo santykiai su savivaldybių - partnerių atstovais nenutrūks, ateityje bus konsultuojamasi aktualiais jaunimo politikos klausimais, dalijamasi patirtimi darbe su jaunimu.

Edita Malatokienė, Kelmės raj. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė (darbui su projektais)

2013-05-21

Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Audrius Bitinas ir ministrės patarėjos Giedrė Vitienė bei Vaida Giraitytė. Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliavas atkreipė dėmesį į jaunimo politikos reikšmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis: „Jaunimo politika nėra tik užimtumo ar po pamokinės veiklos paaugliams skatinimas. Jaunimas Lietuvoje yra iki 29 m. Tai darbingas ir vaisingas laikotarpis, kai jauni žmonės pradeda siekti karjeros, kurti šeimas. Turime suteikti daugiau politinių sprendimų galios jauniems žmonėms, pasitikėti jais“.

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ vadovas Vydūnas Trapinskas pristatė visų projekto veiklų rezultatus (tyrimai, metodikos, sąlygos bendradarbiavimui), kuriais gali naudotis ir kitos su jaunimu tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančios švietimo, kultūros įstaigos, policija, darbo birža ir kt. institucijos.

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas pristatė Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamosios analizės rezultatus ir jų pritaikymo galimybes siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime jiems aktualiais klausimais.

Vieną didžiausių projekto veiklų – jaunimo problemų sprendimo planų rengimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis pristatė VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ ekspertas Žydrūnas Šipka. Pranešime atkreiptas dėmesys, kad svarbus tiek rezultatas, tiek ir procesas (diskusijos rengiant planus), kuriame dalyvavo 55 % visų projekto veiklų dalyvių (t.y. 4100 unikalių dalyvių). Rezultatas – tai vidutinės trukmės strateginis dokumentas jaunimo politikos srityje 60-tyje savivaldybių.

Konferencijoje dalyvavo apie 150 valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų: skirtingų ministerijų ir įstaigų prie ministerijų atstovai, teritorinių policijos ir jaunimo darbo centrų (prie Lietuvos darbo biržos) specialistai, 25 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, virš 30 savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių, 25 jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų nariai, atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai ir kiti.

Konferencijos metu taikant interaktyvius diskusijų metodus dalyviai teikė siūlymus esamai situacijai gerinti jaunimo nedarbo, pilietiškumo ir (e)migracijos temomis.

Buvo ieškoma atsakymų į šiuos ir kitus klausimus:

 • Kaip MES bendradarbiausime, kad jaunimo nedarbas mažėtų?

 • Ką MES galime padaryti, kad augtų jaunimo ir visos visuomenės pilietiškumas ir dalyvavimas demokratiniuose procesuose?
 • Ką MES galime padaryti, kad paskatintume žmones neišvykti arba sugrįžti, sušvelninti migracijos padarinius?

Kviečiame susipažinti su:

 • Jaunimo problematikos tyrimo pristatymu. Juozas Meldžiukas - Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Jaunimo problemų sprendimo planų kūrimo ir įgyvendinimo vietos ir nacionaliniu lygmeniu veiklos pristatymu. Žydrūnas Šipka - VŠĮ "Nacionalinis plėtros institutas" ekspertas

Renginio nuotraukas galite rasti čia.

Renginio protokolą galite rasti čia.

Renginio filmukas:

Jaunimo problematikos tyrimas:

Tarpžinybinis bendradarbiavimas: