2012-09-06

Atlikta Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 53-ose Lietuvos savivaldybėse lyginamoji analizė

Remiantis visais atliktais jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimais, buvo parengta Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 53-ose Lietuvos savivaldybėse lyginamosios analizės ataskaita.

Daugiau informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimus savivaldybėse ir patį Departamento įgyvendinamą Projektą galite rasti www.ijpp.lt tinklapyje arba susisiekę su Projekto vadovu Vydūnu Trapinsku (vydunas.trapinskas@jrd.lt, 8-5 2460885).

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.


JRD informacija