2012-07-24

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ pratęsia kvietimą jaunimo organizacijoms teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla ). Šia veikla, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, bus siekiama stiprinti nevyriausybinį sektorių, įgalinant jį tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Šioje veikloje dalyvaudami Jūs įgysite:
•    organizacijos institucinį sustiprinimą;
•    organizacijos veiklos kokybės augimą;
•    organizacijos konkurencinį pranašumą;
•    organizacijos veiklos vertinimo žinias;
•    naudingų socialinių kompetencijų organizacijos atstovams;
•    gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui;
•    gebėjimus plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių;
•    kompetencijų ir sugebėjimų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus.

Šioje Veikloje kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos, kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia – http://jrd.lt) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikla susidės iš šių etapų:

 • Paraiškos užpildymas ir išsiuntimas;
 • Paraiškos vertinimas ir organizacijų atranka;
 • Susitarimo dėl dalyvavimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje pasirašymas;
 • Susitarimas dėl įvertinimo atlikimo datos ir vietos;
 • Įvertinimo atlikimas (dalyvauja organizacijos atstovai ir parinkti ekspertai);
 • Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas (dalyvauja organizacijos  atstovai, pristato – ekspertai);
 • Metų veiklos plano sudarymas (atlieka  organizacijos atstovai ir ekspertai);
 • Veiklų, skirtų kokybės gerinimui, vykdymas ir mokymai (atlieka organizacija su ekspertų pagalba);
 • Pakartotinis (vėliau planuojami periodiniai) įvertinimas.

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Paraiškos priimamos nuo 2012 m. liepos 23 d. Paraiškos formą galima rasti šiuo adresu: http://jrd.lt

Atrinktas organizacijas informuosime.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo veiklos prasidės nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

Paraiškų laukiame

Registruotu paštu:Elektroniniu paštu (skanuotų variantų):UAB „Lyderio grupė“
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
info@lyderio.lt

Papildoma informacija

Šiame kvietime negali dalyvauti organizacijos, dalyvavusios projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu vykdytoje veikloje, kurios metu buvo atliekami jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimai.

Informacija teikiama

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt

UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

 

JRD informacija