2012-10-10

Dirbi su jaunimu? Įsivertink savo kompetencijas!

Jaunimo reikalų departamentas pradeda įgyvendinti, su jaunimu dirbančių asmenų, kompetencijų vertinimo procesą.

Jeigu tu:

  • Esi ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų.
  • Turi vidurinį išsilavinimą.
  • Dirbi su jaunimu (14 – 29 metų amžiaus asmenimis) ar aktyviai veiki jaunimo veikloje arba planuoti tai daryti artimoje ateityje.
  • Turi organizacijos ar institucijos, kurioje dirbi ar savanoriauji, palaikymą (kandidatas, teikdamas paraišką, aiškiai nurodo, kurioje su jaunimu dirbančioje organizacijoje jis veikia / veiks ir kur jis galės atlikti savo praktiką).

Apsilankyk www.jaunimodarbuotojas.lt ir įsivertinkite savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas¹!

Dalyvaudamas (-ama) kompetencijų vertinime Tu gali:

  • Įsivertinti savo, kaip su jaunimu dirbančio asmens, kompetencijas ir nustatyti jų lygį.
  • Gauti profesionalią ekspertų-vertintojų pagalbą ir konsultacijas.
  • Gauti parengtą ataskaitą apie turimų kompetencijų lygį pagal penkis kompetencijų blokus (dirbančio su jaunimu asmens portfolio).
  • Gauti išvadas ir rekomendacijas dėl ateities tobulinimosi poreikio.
  • Toliau dalyvauti jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, kurioje bus numatytos galimybės sudaryti sąlygas dalyvaujančių asmenų kompetencijų kėlimui.

Ateityje, tęsiant dalyvavimą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje, tapti sertifikuotais jaunimo darbuotojais.

Ekspertų-vertintojų paslaugos yra suteikiamos nemokamai.

Visa informacija – www.jaunimodarbuotojas.lt ir žemiau nurodytais kontaktais.

VšĮ "Verslo iniciatyva"
Darius Karaša
Dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmo įgyvendinimo koordinatorius
Tel.: +370 620 20499
El. paštas: darius@vini.lt

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valda Karnickaitė
Projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" koordinatorė
Tel. (8-5) 2 497 117
El. paštas: valda.karnickaite@jrd.lt

______

¹Projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002) įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Ekspertų – vertintojų paslaugas teikia Viešoji Įstaiga „Verslo iniciatyva“.

 

JRD informacija