2011-09-20

Jaunimo problemų tyrimai – jaunimo situacijos atskirose savivaldybėse įvertinimui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD prie SADM), įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, pradėjo vykdyti jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimus. Tai – viena iš  priemonių, padėsiančių išskirti problematiškiausias jaunimo sritis ir stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu.

Tiriama jaunimo situacija savivaldybėse

Įgyvendinant projektą daug dėmesio skiriama atskirose savivaldybėse gyvenančiam jaunimui, todėl šiuo metu yra pradėti ir atliekami jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimai, siekiant išsiaiškinti pagrindines konkrečios savivaldybės jaunimo problemas ir įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją. Tyrimai apima tokias sritis kaip: mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai ir kaimynystė.

Jaunimo problematikos tyrimai bus atlikti 53 savivaldybėse. Analogiški tyrimai jau buvo atlikti Klaipėdos ir Šiaulių miestų, Jonavos, Kelmės, Lazdijų, Skuodo ir Telšių rajonų savivaldybėse kito JRD vykdomo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu. 

Tyrimų analizė padės išskirti problematiškiausias jaunimo politikos sritis

„Atlikti tyrimai, tikėtina, parodys savivaldybės jaunimo situaciją ir taip padės savivaldybėms išskirti problematiškiausias jaunimo sritis, kurioms artimiausiu metu reikia skirti daugiausia dėmesio.  Labai svarbu ir tai, kad  kiekvieną tyrimą bus galima lyginti tarpusavyje ir daryti konkrečias išvadas bei priimti tam tikrus sprendimus kaip užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje jaunimo politika valstybės mastu vystytųsi tolygiai“, - tyrimo naudą vardino JRD vadovas Mindaugas Kuliavas.

Minėtieji tyrimai bus atliekami iki 2012 m. liepos mėn., o vėliau, siekiant apibendrinti tyrimų rezultatus, bus vykdoma jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė, kuri pateiks palyginamus duomenis apie jaunimo padėtį skirtinguose regionuose, padės išskirti problematiškiausius regionus bei problematiškiausias jaunimo politikos sritis.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą galite gauti el. p. ruta.kazlauskaite@jrd.lt.

JRD informacija