2013-05-09

Jonavos jaunimo centre - baigiamasis patirties perdavimo veiklų renginys

Gegužės 7–ąją Jonavos jaunimo centras sulaukė gausaus svečių būrio. Į paskutinį Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamo projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" veiklos Nr. 2.3.3. "Naujų bendradarbiavimo formų diegimas plėtojant jaunimo centrų koncepcijas" patirties perdavimo renginį susirinko projekto vykdytojai bei partneriai.

Minėto projekto veiklą visus metus vykdė Jaunimo centro patalpose dirbančios savivaldybės vyriausiosios specialistės Birutė Steponavičiūtė, Lina Galvydytė bei Rima Danylienė. Per šį laiką darbuotojos keturioms Lietuvos savivaldybėms – partnerėms perdavinėjo gerąją patirtį, siekiant tose savivaldybėse plėtoti rajono jaunimo centro koncepciją. Patirtį perėmusių Širvintų, Biržų, Ukmergės rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių atstovai baigiamojo renginio metu išsakė nemažai pagyrimų dėl projekto metu vykdytų patirties perdavimo renginių, suteikusių galimybę įtvirtinti jaunimo centro idėją jų atstovaujamose savivaldybėse. Iš viso buvo suorganizuota 40 renginių, vykusių ne tik savivaldybėse – partnerėse, bet ir pačioje Jonavoje. Pastarųjų metu minėtų savivaldybių jaunimo organizacijų, jaunimo centrų, už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingų struktūrų atstovams buvo pristatytos atviro darbo su jaunimu, jaunimo centro juridinio statuso, nemotyvuoto jaunimo pritraukimo, jaunimo centrų finansavimo galimybių, tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kitos aktualios temos. Neapsiribota vien mokymais: savivaldybių atstovai dalyvavo ir praktinėse veiklose.

Biržų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės pasidžiaugė, jog vykdomas projektas paklojo tvirtą pagrindą jaunimo užimtumo situacijai jų atstovaujamuose rajonuose gerinti, todėl buvo rasta lėšų jaunimo darbuotojo etatui steigti. Ukmergėje jaunimo centras veikia ilgiau kaip 4 metus, tačiau, pasak šios savivaldybės atstovų, Jonavos jaunimo centro organizuoti patirties perdavimo renginiai suteikė naujų idėjų bei minčių ne tik esamo jaunimo centro veiklos kokybei gerinti, bet ir ieškoti naujų, didesnių, erdvesnių patalpų, kuriose galėtų rinktis jauni žmonės. Šiuo metu Ukmergės savivaldybėje jau deramasi dėl naujų patalpų minėtam centrui suteikimo. Širvintų savivaldybės vicemeras Andrius Jozonis pasidžiaugė, jog šiuo metu jau pradedamas remontuoti jaunimo centrui numatytas pastatas, artimiausiu metu bus ieškoma galimybių steigti jaunimo darbuotojo etatą.

Visų savivaldybių atstovai akcentavo, jog patirties perdavimo veiklų metu turėjo unikalią galimybę susipažinti su vienas kito jaunimo veiklomis, pasisemti naujų idėjų, minčių, kurios pamažu realizuojamos. Renginyje dalyvavusiems Jaunimo reikalų departamento atstovams savivaldybės teigė, jog projektas buvo labia reikalingas ir išreiškė viltį, jog panašių veiklų bus daugiau.

Jaunimo reikalų departamento atstovai, projekto vadovas Vydūnas Trapinskas ir projekto koordinatorė Valda Karnickaitė, tiek Jonavos, tiek savivaldybių partnerių atstovams dėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, jog toks efektyvus bendradarbiavimas išliks ir vykdant kitas projekto veiklas.

Padėkas už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą savivaldybėms partnerėms ir departamentui Jonavos rajono savivaldybės administracijos vardu įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas.

Nors ši veikla ir baigiasi, baigiamajame renginyje dalyvavę savivaldybių atstovai džiaugėsi, jog užmegzti šilti ir tvirti bendradarbiavimo ryšiai su Jonavos jaunimo centru nenutrūks, ateityje su centre dirbančiomis specialistėmis ir toliau bus galima konsultuotis aktualiais klausimais.

Birutė Steponavičiūtė, projekto “Integruotos jaunimo politikos plėtra” vyr. specialistė