2011-11-16

JRD kviečia į mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams, „Struktūrinis dialogas savivaldos lygmenyje“.

Mokymai vyks: 2011 m. gruodžio 2-4 dienomis, Marijampolėje.

Pradžia: 2011 m. gruodžio 2 d. 10 val.

Pabaiga: 2011 m. gruodžio 4 d. 18 val.

Lektoriai: Nerijus Miginis, Šarūnas Frolenko

Šis kompetencijų paketas skirtas stiprinti bendradarbiavimą tarp jaunimo (atstovų) ir valstybinių  institucijų. Tam būtinas supratimas apie institucijų veiklą ir vietą valstybės struktūroje ir jaunimo politikoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas struktūriniam dialogui savivaldos lygmenyje ir Jaunimo reikalų tarybų savivaldybėse situacijos analizei bei priemonių numatymui efektyvinti jų veiklai.

Mokymų temos:

 • Nacionalinė jaunimo politika;
 • Skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas;
 • Tarpžinybiškumas jaunimo politikoje;
 • Bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais nacionaliniame lygmenyje;
 • Struktūrinis dialogas jaunimo politikos srityje savivaldos lygmenyje;
 • Atstovavimas interesams;
 • Kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • Turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį jaunimo organizacijose/su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • Turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • Geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • Skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • Balansą tarp jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • Lyčių balansą.

Registracija vyksta iki 2011 m. lapkričio 24 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

--------------

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

 

JRD informacija