2012-01-08

JRD kviečia į mokymus "Efektyvus bendradarbiavimas" sausio 27-29 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks sausio 27-29 dienomis, Kauno raj., “Zalensų” sodyboje Padubysio k., Vilkijos apyl. sen.
Pradžia: sausio 27 d. 11 val.
Pabaiga: sausio 29 d. 16 val.

Mokymų temos:

  • skirtingų partnerių interesų pažinimas;
  • bendradarbiavimo pridėtinė vertė bei būdai;
  • susitikimų organizavimas ir moderavimas;
  • viešasis kalbėjimas;
  • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
  • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Registracija vyksta iki sausio 19 d. 16.30 val.

Daugiau informacijos apie mokymus galite rasti čia.