2013-05-21

Kelmės jaunimo centre - baigiamasis patirties perdavimo veiklų renginys

Gegužės 15 d. Kelmės raj. savivaldybės jaunimo centre vyko Kelmės raj. savivaldybės ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamento) įgyvendinamo projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklos Nr. 2.2.3. „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas plėtojant jaunimo centrų koncepcijas“ paskutinis patirties perdavimo renginys. Į patirties perdavimo renginį susirinko projekto vykdytojai bei partneriai.

Baigiamajame renginyje dalyvavęs Kelmės raj. savivaldybės mero pavaduotojas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Kęstutis Bilius, kalbėjo apie Kelmės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą ir jaunimo veiklą. Pasak jo, „nors projektas baigiasi, Kelmės jaunimo centras gyvuos ir toliau“.

Minėto projekto veiklą vykdė jaunimo centre dirbantys Kelmės raj. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai (darbui su projektais) Ineta Kislauskienė, Robertas Barčiauskas ir Edita Malatokienė. Projekto metu siekta užtikrinti Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu parengtos jaunimo centro koncepcijos plėtotę, įgytos gerosios patirties ir pasiektų rezultatų sklaidą, bendradarbiaujant su penkiomis kitomis savivaldybėmis - partnerėmis, Palangos miestu, Šilalės, Pasvalio, Akmenės ir Radviliškio rajonais, atitinkančiais mažo miesto jaunimo centro veiklos specifiką.

Kelmės jaunimo centro darbuotojai pristatė Palangos miesto, Akmenės, Pasvalio, Radviliškio ir Šilalės rajonų savivaldybėse įvykusius pokyčius įgyvendinto projekto metu.

Patirtį perėmusių savivaldybių - partnerių atstovai baigiamojo renginio metu išsakė nemažai pagyrimų dėl projekto metu vykdytų patirties perdavimo renginių, suteikusių paspirtį įkurti atvirus jaunimo centrus, erdves. Akmenės, Pasvalio ir Šilalės rajonų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorės pasidžiaugė, kad vykdomas projektas tapo tvirtu pagrindu jaunimo užimtumo situacijai gerinti, o patirties perdavimo renginiai suteikė galimybę susipažinti su jaunimo užimtumo veiklomis, bei pasisemti naujų idėjų minčių.

Departamento atstovai, projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra" vadovas Vydūnas Trapinskas ir projekto koordinatorė Valda Karnickaitė, kalbėjo apie projekto pradžią, savivaldybių - partnerių atranką bei tolimesnę eigą. Dėkodami už nuoširdų bendradarbiavimą, jie pasidžiaugė puikiais rezultatais įgyvendinto projekto metu ir išreiškė viltį, jog toks efektyvus bendradarbiavimas išliks ir vykdant kitas projekto veiklas.

Patirties perdavimo renginiai baigėsi, bet užmegzti šilti bendradarbiavimo santykiai su savivaldybių - partnerių atstovais nenutrūks, ateityje bus konsultuojamasi aktualiais jaunimo politikos klausimais, dalijamasi patirtimi darbe su jaunimu.

Edita Malatokienė, Kelmės raj. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė (darbui su projektais)