2012-05-09

Kvietimas nevyriausybinių jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams į mokymus Telšiuose „Tarpžinybinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja mokymus, skirtus nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.

Mokymai vyks gegužės 28-30 dienomis, Telšiuose

Pradžia: gegužės 28 d. 11 val.

Pabaiga: gegužės 30 d. 16 val.

Lektoriai: M. Ulozas, N. Miginis

Šis kompetencijų paketas skirtas analizuoti tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje (nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis) situaciją bei prielaidas situacijai gerinti. Dėmesys bus skiriamas partnerių interesų pažinimui bei efektyviam bendradarbiavimui.

Mokymų temos:

 • tarpžinybinio bendradarbiavimo formos ir principai;
 • bendradarbiavimas su valstybinio sektoriaus atstovais;
 • skirtingų partnerių interesų pažinimas;
 • efektyvus bendradarbiavimas;
 • kiti aktualūs klausimai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Mokymuose kviečiami dalyvauti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie:

 • turi ne mažiau negu 1 metų veiklos patirtį nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje / su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje;
 • dar nėra dalyvavę šio projekto mokymuose.

Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų atstovavimą;
 • balansą tarp nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų;
 • lyčių balansą

Registracija vyksta iki gegužės 16 d. 16.30 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki gegužės 19 d.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje seminaro programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Marius Ulozas, el. paštas: marius.ulozas@gmail.com