2013-03-25

Parengta jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamąją analizę (toliau – Analizė) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) užsakymu atliko Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamąją analizę (toliau – Analizė) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) užsakymu atliko Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Analizė apima projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (toliau – Projektas) ir ankstesnio Departamento vykdyto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu atliktų Jaunimo problematikos tyrimų rezultatus.

Šioje Analizėje galite rasti:

  • nustatytus jaunų žmonių padėties savivaldybėse skirtumus pagal lytį, amžių, gyvenmąją vietą.
  • Išsiaiškintą jaunimo padėtį skirtinguose rajonuose.
  • Išskirtus problematiškiausius rajonus.
  • Išsiaiškintas problematiškiausiass jaunimo politikos sritis.
  • Aktualiausius klausimus jaunimo politikos srityse.
  • Pateiktas rekomendacijas, kaip būtų galima gerinti jaunimo padėtį problematiškiausiuose regionuose, kaip tobulinti esamas politines priemones siekiant jaunimo politikos tikslų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Projekto koordinatorę Valda Karnickaitę (valda.karnickaite@jrd.lt).