2013-01-03

Su jaunimu dirbantys asmenys vertinasi savo kompetencijas!

Jau daugiau nei du mėnesius Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kviečia su jaunimu dirbančius asmenis internetiniame tinklapyje www.jaunimodarbuotojas.lt įsivertinti savo turimas kompetencijas. Šis vertinimo mechanizmas asmenims padeda atsakyti į itin svarbius klausimus: ar jau turiu pakankamai žinių, įgūdžių darbui su jaunimu? Kuriose srityse turėčiau kelti savo kompetencijas ir tobulėti?

Kompetencijų vertinime gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir šiuo metu savanoriškai ar formaliai dirbantys su jaunimu įvairiose organizacijose ar institucijose. Vertinimas vyksta keliais etapais. Visų pirma, asmuo, norintis dalyvauti vertinime, užsiregistruoja www.jaunimodarbuotojas.lt ir užpildo savianalizės klausimyną. Antrajame etape ekspertas-vertintojas individualaus pokalbio metu pagilina ir papildo vertinamojo savianalizę. Galiausiai, nustačius poreikį, taikomi papildomi vertinimo metodai: atvejo analizė, užsiėmimai grupėse, simuliaciniai žaidimai ar kiti tiksliniai metodai. Viso vertinimo metu duomenys yra kaupiami, o vėliau sisteminami į dokumentų rinkinį, vadinamą portfolio, kuriame atsispindi ne tik visas vertinimo procesas, bet ir eksperto-vertintojo išvados bei tolesnės rekomendacijos.  Įvertintiems asmenims pagal poreikį bus organizuojami mokymai, skirti ugdyti trūkstamas kompetencijas.

„Lietuvoje sukurta ir pradėta vykdyti šiuolaikiška, lengvai pasiekiama bei efektyvi sistema, kuri padės su jaunimu dirbantiems specialistams iš įvairių sričių – kultūros, sporto, sveikatos ir kitų – įsivertinti jau sukauptą žinių bagažą bei susikurti savo, kaip jaunimo darbuotojo, portfolio“, – teigia Departamento direktorius Mindaugas Kuliavas. „Džiaugiuosi, kad kompetentingų jaunimo darbuotojų artimiausiu metu padaugės, nes tęsiant įgyvendinamo Projekto[1] veiklas, asmenys, www.jaunimodarbuotojas.lt sistemoje įsivertinę savo kompetencijas, bus kviečiami tobulintis Departamento organizuojamuose mokymuose, įgyti naujų žinių bei įgūdžių“.

Iki šiol sistemoje registruojasi su jaunimu dirbantys asmenys iš skirtingų šalies regionų, tačiau aktyviausias – Panevėžio regionas. Pastebima, jog amžius nėra kliūtis tapti jaunimo darbuotoju ir kelti savo kompetencijas. Užsiregistravusieji reprezentuoja ir plačią veiklos specializacijų įvairovę: nuo skautiškųjų iki organizacijų, dirbančių jaunimo verslumo srityje, atstovų, aktyvūs įvairių kultūros, jaunimo, sporto centrų darbuotojai.

Norintys patekti į šį vertinimo etapą, turi užpildyti savianalizės anketas ne vėliau nei iki kovo 11 d. (imtinai).

Daugiau informacijos – www.jaunimodarbuotojas.lt arba žemiau nurodytais kontaktais.

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valda Karnickaitė
Projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" koordinatorė
Tel. (8-5) 2 497 117
El. paštas: valda.karnickaite@jrd.lt

 

VšĮ "Verslo iniciatyva"
Darius Karaša
Dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmo įgyvendinimo koordinatorius
Tel . +370 696 01233
El. paštas: vertinimas@vini.lt

 

[1] Projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002) (toliau – Projektas), kurio viena iš veiklų yra “Dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmo įgyvendinimas” įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ekspertų – vertintojų paslaugas teikia Viešoji Įstaiga „Verslo iniciatyva“.