2012-06-17

Tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantys asmenys yra kviečiami į tarptautinės patirties perdavimo renginį

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja tarptautinės patirties perėmimo renginį, skirtą tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantiems asmenims, universitetų atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, organizuoja tarptautinės patirties perėmimo renginį, skirtą tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantiems asmenims, universitetų atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

Mokymai vyks liepos 2-6 dienomis, Vilniuje
Pradžia: liepos 2 d. 09.00 val.
Pabaiga: liepos 6 d. 18.00 val.
Lektoriai/ekspertai: Yaryna Borenko, Helmut Fennes, Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

Renginio tikslas -  perduoti gerąją /ilgametę ekspertų tarptautinę patirtį, kaip vykdyti ir užtikrinti nuoseklią jaunimo situacijos apžvalgą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kaip užtikrinti sistemingą ir faktais grįstą jaunimo situacijos apžvalgą šalyje, supažindinti, kaip veikia atitinkamos struktūros, mechanizmai ir sistemos, kaip galima paspartinti pokyčius Lietuvoje vykdant sistemingą ir faktais grįstą jaunimo situacijos apžvalgą bei pristatyti kitų valstybių gerąsias patirtis.

Mokymų temos:

 • Nuoseklios, sistemingos ir faktais grįstos jaunimo situacijos apžvalgos vykdymas ir užtikrinimas nacionaliniu bei vietos lygmeniu.
 • Kokybinių tyrimų, vykdomų jaunimo srityje, užtikrinimas.
 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir universitetais, vykdant tyrimus jaunimo srityje.
 • Jaunimo imties valstybės atliekamuose tyrimuose neišskyrimo priežastys, ir kaip to išvengti.
 • Kitų šalių vykdomų tyrimų jaunimo srityje geroji patirtis.
 • Tyrimų jaunimo srityje inicijavimas ir vykdymas.

Mokymuose kviečiami dalyvauti tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantys asmenys, universitetų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, kurie:

 • turi praktikos atliekant tyrimus;
 • turi realias galimybes bei motyvaciją pritaikyti įgytas žinias savo organizacijoje / įstaigoje.


Atrinkdami dalyvius sieksime užtikrinti:

 • geografinį pasiskirstymą (iš skirtingų rajonų);
 • skirtingų organizacijų / institucijų atstovavimą;
 • lyčių balansą.

Registracija vyksta iki birželio 22 d. 15.00 val. Dalyvio anketą galima užpildyti čia.

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki birželio 26 d.

Kita:

 • Dalyvavimas visoje renginio programoje yra privalomas.
 • Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka organizatoriai.
 • Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija/įstaiga.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Papildoma informacija apie šiuos mokymus: Edita Matulevičiūtė, el. paštas: edita.matuleviciute@jrd.lt