2012-11-25

VšĮ „Unusual Projects“ dalyvauja projekto veikloje!

„Kodėl jūs čia esate?“ organizacijos VšĮ „Unusual Projects“ (UP) savanorių paklausė lektoriai, vykdantys Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklą „Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimų atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas“? Spalio 19-21 dienomis mes, UP savanoriai iš Kauno ir Vilniaus miestų, susitelkėme šalia Kaišiadorių esančioje „Roko sodyboje“. Čia kūrybingai susipažinome su jaunimo iniciatyvos rėmimu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Taip pat pasidalinome idėjomis, patirtimi, išmokome rengti projektų planus. Galiausiai, per įvairias praktines užduotis ištyrėme savo organizacijos stiprybes bei tobulintinas silpnybes bei  pačius save, užmezgėme glaudesnius tarpusavio ryšius.

Jau pačią pirmą dieną patyrėme, kad dirbdami mažose grupelėse galime puikiai pažinti save, tiek individualiai, tiek kaip organizaciją. Pamokantys praktiniai pratimai leido atskleisti, koks naudingas yra bendradarbiavimas. Ir ne tik tarp atskirų narių: taip pat ir tarp organizacijų. Suvokėme, kad, kryptingai veikdamos kartu, organizacijos pajėgia įgyvendinti didesnius ir pelningesnius projektus. Susidomėję išnagrinėjome svarbius su jaunimo politika susijusius teiginius, kartu šią politiką Lietuvoje vykdančias institucijas, jų tarpusavio ryšius.

Antrąją renginio dieną debatų keliu aiškinomės, kuo nevyriausybinės organizacijos pranašesnės už neformalius, „gatvių“, judėjimus. Taip pat, pasiskirstę į komandas, galvojome naujas projektų idėjas bei racionaliausius variantus joms finansuoti. Komandos pasikeitė tarpusavyje grįžtamuoju ryšiu – tai leido dalyviams pamatyti gerus ir tobulintinus projektų dalykus. Išgirdę, kad kiekvienas mūsų gali pasiūlyti kažką vertingo, pasijautėme artimesni, išaugo pagarba bei pasitikėjimas. Tai atsiskleidė ir per kūrybines rungtis, kurių metu tapome atsakingesni bei atidesni.

Paskutinę renginio dieną užbaigėme ir apibendrinome tai, ko išmokome. Komandos parengė bei pristatė projektų planus, kuriems likusieji suteikė grįžtamąjį ryšį. Su malonumu patyrėme, kad mes galime suprojektuoti aukštos kokybės renginius ir suformuoti veiksmingas komandas jiems įgyvendinti. Tarpusavio bendravimas itin padėjo ištirti organizacijos problemas, rasti įvairius jų kūrybinius sprendimus. Išsiaiškinome, kad projekto komandoje, kaip ir šeimoje, svarbu, jog aktyviai veiktų tiek vyrai, tiek moterys: vyrai atsakingi už globalius pasiūlymus, o moterys – už smulkmenas.

VšĮ „Unusual Projects“ dėkoja lektoriams Daliui ir Laimiui už projektų rašymo praktiką bei galimybę organizacijai pažinti save. Taip pat tariame didelį „AČIŪ“ „Roko sodybos“ kolektyvui, kuris  parūpino, šilta, sočia bei atmintyje ilgam išliksiančia viešnage gamtos apsuptyje.

--------------

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

 

JRD ir VšĮ "Unusual Projects" informacija