WARNING Illegal string offset 'name'
in /home/ijpp/domains/ijpp.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /home/ijpp/domains/ijpp.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /home/ijpp/domains/ijpp.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /home/ijpp/domains/ijpp.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

 Projekto veiklos

Tikslas - valstybinio  ir nevyriausybinio sektoriaus, dirbančių jaunimo politikos srityje, striprinimas.

 

Uždavinys - Sistemingos ir faktais grįstos jaunimo situacijos apžvalgos užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - jaunimo politikos kokybės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - jaunimo nevyriausybinių organizacijų įgalinimas tapti valstybinio sektoriaus partnerėmis.

Veiklos:

 

Tikslas - bendradarbiavimo formų tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių kūrimas, skatinimas ir stiprinimas.

Uždavinys - jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos vykdymo užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - bendradarbiavimo strategijos įgyvendinimo užtikrinimas.

Veikla:

 

Uždavinys - priemonių, skirtų diegti geriausius bendradarbiavimo principus, taikymas.

Veiklos: