Tikslas - valstybinio  ir nevyriausybinio sektoriaus, dirbančių jaunimo politikos srityje, striprinimas.

 

Uždavinys - Sistemingos ir faktais grįstos jaunimo situacijos apžvalgos užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - jaunimo politikos kokybės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - jaunimo nevyriausybinių organizacijų įgalinimas tapti valstybinio sektoriaus partnerėmis.

Veiklos:

 

Tikslas - bendradarbiavimo formų tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių kūrimas, skatinimas ir stiprinimas.

Uždavinys - jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos vykdymo užtikrinimas.

Veiklos:

 

Uždavinys - bendradarbiavimo strategijos įgyvendinimo užtikrinimas.

Veikla:

 

Uždavinys - priemonių, skirtų diegti geriausius bendradarbiavimo principus, taikymas.

Veiklos: