Parengta analizė apie tarpžinybinį bendradarbiavimą

Skiltyje Projekto rezultatai galite rasti analizę apie tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmenius jaunimo politikos rityje.

Analizę parengė ekspertai Nerijus Miginis ir Marius Ulozas.

Tikimasi, kad ši analizė ne tik padės įvardinti jau veikiančius besikuriančios tarpžinybinio
bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje sistemos požymius, bet ir bus teorinis pagrindas, kuris apibrėš efektyvaus bendradarbiavimo principus.

Analizė apie tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos srityje (veiklos aprašymas)

Projekto metu bus parengta SSGG analizė apie tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos srityje, kuri apims šias sritis:

  • veikiantys tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklai;
  • vykdomos tarpžinybinio bendradarbiavimo veiklos;
  • vykdomo tarpžinybinio bendradarbiavimo nauda ir efektyvumas;
  • vykdomo tarpžinybinio bendradarbiavimo tęstinumo užtikrinimas;
  • galiojantys veiklos principai;
  • skirtingų institucijų/ organizacijų/ įstaigų veiklos prioritetų derinimai;
  • žmogiškųjų ir materialinių išteklių telkiamumas ir išnaudojimo (ne)/efektyvumas ir kita.

Tarpžinybinis darbas yra neatsiejama integruotos jaunimo politikos dalis. Įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, tarpžinybinis darbas - tai gerai apibrėžtas ir papildantis vienas kitą bendradarbiavimas tarp dviejų ar daugiau žinybų, koordinuojant tarpusavyje veiklas ir siekiant užsibrėžtų tikslų tokiu būdu, kad jie būtų kaip galima labiau efektyvūs, nuoseklūs ir sistemingi nei konkretūs tikslai būtų pasiekti vienos žinybos atskirai.

Tikimasi, kad parengta analizė prisidės sudarant palankias sąlygas stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, dirbančius jaunimo politikos srityje, didins viešojo administravimo efektyvumą bei skaidrumą, nes bus įvertinta vykdoma veikla ir jos rezultatai, prisidės užtikrinant jaunimo politikos kokybę nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis, galės būti naudojama rengiant valstybines programas ir priemones, formuojant šalies jaunimo politikos prioritetus ir kt.; analizės duomenys bus pagrindas inicijuoti galiojančių teisės aktų peržiūrėjimą (redagavimą, naujų atsiradimą), formuluojant konkrečias rekomendacijas jaunimo politiką įgyvendinančioms struktūroms, vykdyti pokyčius jaunimo politikos srityje, diegiant integruotos jaunimo politikos principus.

 

Parengtą analizę galite rasti čia.

Praktinio vadovo apie tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimą jaunimo politikos srityje parengimas

Atlikus analizę apie tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos srityje bus sukurta metodinė medžiaga, kuri stiprintų žinybų atstovų praktinę tarpžinybinio bendradarbiavimo įgyvendinant jaunimo politiką kompetenciją.

 

Šioje metodinėje medžiagoje bus apibrėžti teoriniai tarpžinybinio bendradarbiavimo principai, pateikta geroji užsienio šalių tarpžinybinio bendradarbiavimo praktika, aprašyti praktiniai metodai, struktūros, užsiėmimai kaip įgyvendinti tarpžinybinį bendradarbiavimą bei sukurtos tarpžinybinio bendradarbiavimo mokymų programų koncepcijos ir pasiūlytos preliminarios mokymų programos.

 

Praktiniame vadove bus pateikta teoriniai tarpžinybinio bendradarbiavimo principai ir praktinės priemonės, kaip šie principai gali būti įgyvendinami: galimų renginių formatai, interesų pažinimo užduotys, planavimo ir koordinavimo metodai. Leidinys pateiks rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip vesti mokymus tarpžinybinio bendradarbiavimo tema.

 

Šis paktinis vadovas bus naudingas įstaigų, institucijų ir organizacijų atstovams, formuojantiems ir įgyvendinantiems jaunimo politiką – žinybų atstovams, dirbantiems nacionaliniame lygmenyje, vietos savivaldos specialistams, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams.