Dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmo sukūrimas ir įgyvendinimas

Ši veikla yra skirta tobulinti ankstesnio JRD vykdomo projekto metu parengtą jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodiką (ją galima rasti čia - http://jrd.lt/index.php?1458181656. Šia metodika siekiama apibrėžti jaunimo darbuotojo, kaip viešąją politiką įgyvendinančio specialisto, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ir pripažinimo procedūras ir taip pradėti įteisinti darbą su jaunimu Lietuvos Respublikoje.

Jaunimo darbuotojas – tai suaugęs kvalifikuotas asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis ne jų darbo, mokymosi ar buvimo šeimoje metu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis ar bendruomenėmis, bei turintis šiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų, kurios yra pripažįstamos valstybės nustatyta tvarka.

Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos tikslas – užtikrinti ir palaikyti kokybišką darbą su jaunimu, suteikiant dirbantiems su jaunimu kompetencijas, reikalingas profesionaliai vykdyti šią veiklą ir užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą tarp specialistų iš valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Viena iš sudedamųjų jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos dalių yra dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmas, kuris nebuvo parengtas iki šiol ir bus rengiamas įgyvendinant šią veiklą.

Su jaunimu dirba įvairių sričių specialistai, t.y. švietimo darbuotojai, kultūros darbuotojai, sporto metodininkai, treneriai, socialiniai darbuotojai, nevyriausybinio sektoriaus atstovai ir kt. Kai kurie asmenys, kurie dirba su jaunimu, turi tam tikras reikalingas kompetencijas ir be papildomo mokymo galėtų gauti jaunimo darbuotojo sertifikatą arba jų nukreipimas į tam tikrus mokymus pagal jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodiką būtų adekvatus turimoms žinioms. Tokiu atveju reikalingas jų turimų žinių ir kompetencijų įvertinimas.

Veiklos metu bus parengtas dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmas, remiantis juo, bus įvertininti 600 dirbančių su jaunimu asmenų.