Diskusijos asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumui didinti

Diskusijų organizavimas asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumui didinti prisidės prie projekto tikslo – kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių - įgyvendinimo.

Organizuojami renginiai bus postūmis kokybiško bendradarbiavimo tarp valstybinio (savivaldybės politikai, darbuotojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų specialistai) ir nevyriausybinio sektorių (asocijuotų jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir kt.) atstovų, bei kitų suinteresuotųjų.

Tikslai:

  • Įtraukti asocijuotas jaunimo nevyriausybines organizacijas į jaunimui aktualių problemų sprendimo būdų paiešką, planavimą ir pan.
  • Padaryti bendradarbiavimą tarp asocijuotų jaunimo organizacijų ir jaunimo reikalų tarybų betarpišką ir produktyvų.
  • Įgyvendinti jaunimo politikos vieną iš principų - dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant ir derinant su jaunimu ar jaunimo organizacijų atstovais.

Pagal šalies teritorinį išsidėstymą bus suorganizuota 10 renginių. Numatoma diskusijas organizuoti 10-yje šalies apskričių centruose. Į renginius bus kviečiami artimiausių savivaldybių valstybinio ir nevyriausybinio sektorių atstovai. Organizuojamose diskusijose dalyvaus tų savivaldybių, kurios nedalyvavo ansktesniajame JRD vykdytame projekte) atstovai.

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų diskusijos

2013 metų kovo – balandžio mėn. įvyko 10 diskusijų savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariams. Diskusijos buvo skirtos asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumui didinti.
Diskusijose dalyvavo apie 240 žm. iš 57 savivaldybių. Tarp savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių dalyvavusių diskusijose buvo politikai, savivaldybių administracijų darbuotojai, jaunimo organizacijų atstovai ir jaunimo reikalų koordinatoriai.

Diskusijos vyko visoje Lietuvoje: kovo 4 d. Marijampolėje, 5 d. Tauragėje, 7 d. Alytuje, 12 d. Telšiuose, 13 d. Šiauliuose, 14 d. Kaune, 18 d. Panevėžyje, 19 d. Utenoje, 21 d. Klaipėdoje ir balandžio 15 d.Vilniuje.

Diskusijų tikslas – siekti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (toliau – SJRT) veiklos efektyvumo buvo pasiektas, nes dalyviai diskutavo savivaldybių jaunimo reikalų tarybos funkcijų ir vaidmens stiprinimo galimybių klausimais, kaip užtikrinti kokybišką jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimą, dalinosi gerąja patirtimi ir kt. Diskusijų darbo rezultatas prisegtuke.
SJRT atstovai pristatė situaciją savivaldybėse, kalbėjosi apie SJRT vaidmenį kiekvienoje savivaldybėje, kokias funkcijas atlieka SJRT, kaip per pastaruosius 5 metus SJRT prisidėjo įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, su kokiomis problemomis buvo susidūrę, kaip jas išsprendė, kokios problemos liko neišspręstos, kaip numatoma stiprinti SJRT vaidmenį, kokie yra ateities planai.Taip pat dalinosi patarimais ir gerąja patirtimi.

Kviečiame susipažinti su:

JRD pranešimas apie SJRT efektyvinimą.

SJRT diskusijų darbo rezultatais.

SJRT prisistatymais Alytaus raj., Druskininkų jaunimo cente, Klaipėdos raj., Lazdijuose, Prienuose, Radviliškyje, Utenoje.

Akimirkas iš diskusijų galite pamatyti čia:

Tauragėje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/taurages-jaunimo-reikalu-tarybos-diskusija-2013-03-05

Alytuje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-alytuje-2013-03-07

Telšiuose: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-telsiuose-2013-03-12

Šiauliuose: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-siauliuose-2013-03-13

Kaune: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-kaune-2013-03-14

Panevėžyje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-panevezyje-2013-03-18

Utenoje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-utenoje-2013-03-19

Klaipėdoje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-klaipedoje-2013-03-21

Vilniuje: http://www.jrd.lt/foto-galerija/nuotrauku-albumai/savivaldybiu-jaunimo-reikalu-tarybu-diskusija-vilniuje-2013-04-15

Daugiau apie projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įgyvendinimą ir rezultatus galite rasti puslapyje www.ijpp.lt.

Diskusijos organizuotos įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Nr. VP1-4.1- VRM-07-V-01-002), finansuojamo Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Informaciją parengė: projekto koordinatorė Milisenta Misevičiūtė
Jei turite klausimų ar pasiūlymų kaip efektyvinti SJRT veiklą galite kreiptis el. paštu milisenta.miseviciute@jrd.lt ar tel. 85 2461355

JRD informacija