Mokymai, skirti didinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų kompetencijas

Projekto metu bus suorganizuota 10 mokymų, skirtų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams. Mokymai bus vykdomi Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse.

Veiklos tikslai:

 • Didinti efektyvaus bendradarbiavimo principus.
 • Didinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijas taip sudarant palankias sąlygas stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, dirbančius JP srityje.
 • Plėtoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, didinant jų profesionalumą ir atsakingumą.
 • Vykdyti mokymus organizacijų atstovams, kad jie įgytų reikiamas kompetencijas, didėtų ir organizacijos veiklos kokybė, jos taptų pajėgios būti valstybinio sektoriaus partnerėmis.

Mokymuose gali dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai:

 • Jaunimo organizacija - tai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.
 • Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

Mokymų temos:

 • Viešasis kalbėjimas;
 • Struktūrinis dialogas savivaldos lygmenyje;
 • Interesų atstovavimas;
 • Viešoji komunikacija;
 • Efektyvus bendradarbiavimas;
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje;
 • Darbas su jaunimu;
 • Nacionalinė jaunimo politika;
 • Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis;
 • Struktūrinis dialogas.