Jaunimo centrų koncepcijų plėtojimas

Įgyvendinant ankstesnį JRD projektą buvo parengtos keturios jaunimo centrų koncepcijos atsižvelgiant į jų pritaikomumą pagal tam tikras Lietuvos savivaldybes:

  • didmiesčio jaunimo centras, kuomet reikia užtikrinti jo prieinamumą kuo didesniam jaunimo skaičiui;
  • mobilus jaunimo centras, kai reikia teikti mobilias paslaugas seniūnijų, nutolusių nuo savivaldybės centro, jaunimui;
  • mažo miesto jaunimo centras, suteikiantis jaunimui paslaugas, kurių jis negalėtų gauti kitose organizacijose;
  • rajono centro jaunimo centras.

Keturios koncepcijos iki 2012 m. balandžio mėnesio yra įgyvendinamos bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto, Skuodo rajono, Kelmės rajono bei Jonavos rajono savivaldybių administracijomis.

Išbandžius parengtas jaunimo centrų koncepcijas Departamentas siekia užtikrinti jaunimo centrų gerosios patirties sklaidą kitose šalies savivaldybėse. Dabartinio, „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ projekto metu, kiekviena savivaldybė, kuri įgyvendino parengtą jaunimo centro koncepciją, bendradarbiaus su dvejomis kitomis šalies savivaldybėmis, atitinkančiomis jos specifiką. Darbuotojai, dirbantys jau veikiančiuose jaunimo centruose, perteiks aštuonių savivaldybių atsakingiems darbuotojams savo patirtį, kaip vykdyti efektyvią jaunimo centrų veiklą. Tuo tikslu bus vykstama į šias savivaldybes, vykdomos konsultacijos, mokymai, informaciniai renginiai bei kitos veiklos. Taip pat darbuotojai, perimantys patirtį, bus kviečiami atvykti pažiūrėti, kaip vykdomos jaunimo centrų veiklos Klaipėdoje, Skuode, Jonavoje ir Kelmėje, organizuojant jiems praktinius mokymus – stažuotes.

Siekiant užtikrinti gerosios patirties perdavimą savivaldybėms, kurios būtų labiausiai pasiruošusios ir norinčios turėti veikiančius jaunimo centrus, jos bus atsirinktos pagal tam tikrus kriterijus, tokius, kaip:

  • atitikimas savivaldybės specifikai (didmiestis, rajono centras, mažas miestas ar savivaldybė su nutolusiomis seniūnijomis);
  • savivaldybės politinė valia turėti pagal parengtas koncepcijas veikiantį jaunimo centrą;
  • realios galimybės įkurti veikiantį jaunimo centrą;
  • aktyviai veikiantis jaunimo reikalų koordinatorius ir (arba) savivaldybės jaunimo reikalų taryba;
  • teritorinis išsidėstymas.