Jaunimo darbuotojo sertifikavimo sistemos įgyvendinimas

Jaunimo darbuotojas, gavęs kompetencijų įvertinimą, gali arba iš karto gauti jaunimo darbuotojo sertifikatą, arba būti nukreipiamas į tam tikrus mokymus, atsižvelgiant į kompetencijų trūkumą. Mokymo metu dalyviai galės ne tik įgyti žinių ir kompetencijų, bet kartu susitikti ir su kitais specialistais, dirbančiais su jaunimu.

Įgiję jaunimo darbuotojo sertifikatą specialistai turės panašias kompetencijas, kaip dirbti su tiksline grupe.

Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos įgyvendinime galės dalyvauti įvairių sričių specialistai (tiek iš valstybinio, tiek iš nevyriausybinio sektorių):

  • kultūros (kultūros ir meno darbuotojai, ir kt.);
  • sporto (treneriai, kūno kultūros mokytojai, kūno kultūros dėstytojai, sporto specialistai, ir kt.);
  • švietimo (neformaliojo ugdymo (papildomojo) mokytojai, darbuotojai, atsakingi už mokinių savivaldą - pavaduotojai ugdymui (dažniausiai), ir kt.);
  • socialinių reikalų (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, socialinio darbo organizatoriai su rizikos šeimomis, socialinių darbuotojų padėjėjai, ir kt.);
  • kitų sričių specialistai, dirbantys tiesiogiai su jaunimu. Nemaža dalis sertifikuojamųjų bus pritraukiami iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių.