Parengta jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamąją analizę (toliau – Analizė) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) užsakymu atliko Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Analizė apima projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (toliau – Projektas) ir ankstesnio Departamento vykdyto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu atliktų Jaunimo problematikos tyrimų rezultatus.

Šioje Analizėje galite rasti:

 • Nustatytus jaunų žmonių padėties savivaldybėse skirtumus pagal lytį, amžių, gyvenmąją vietą.
 • Išsiaiškintą jaunimo padėtį skirtinguose rajonuose.
 • Išskirtus problematiškiausius rajonus.
 • Išsiaiškintas problematiškiausiass jaunimo politikos sritis.
 • Aktualiausius klausimus jaunimo politikos srityse.
 • Pateiktas rekomendacijas, kaip būtų galima gerinti jaunimo padėtį problematiškiausiuose regionuose, kaip tobulinti esamas politines priemones siekiant jaunimo politikos tikslų.

Analizę galite rasti čia.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Projekto koordinatorę Valda Karnickaitę (valda.karnickaite@jrd.lt).

Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė (veiklos aprašymas)

Jaunimo problematikos tyrimų palyginamoji analizė apims šio projekto ir ankstesnio JRD vykdyto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu atliktų Jaunimo problematikos tyrimų rezultatus.

Analizėje bus:

 • Sukonstruoti aprašomieji apibendrinti rodikliai.
 • Nustatyti jaunų žmonių padėties savivaldybėse skirtumai pagal lytį, amžių, gyvenąmąj vietą.
 • Išsiaiškinta jaunimo padėtis skirtinguose rajonuose.
 • Išskirti problematiškiausi rajonai.
 • Išsiaiškintos problematiškiausios jaunimo politikos sritys.
 • Sužinoti aktualiausi klausimai jaunimo politikos srityse.
 • Pateiktos rekomendacijos, kaip būtų galima gerinti jaunimo padėtį problematiškiausiuose regionuose, kaip tobulinti esamas politines priemones siekiant jaunimo politikos tikslų.

Laukiami rezultatai:

 • Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė sudarys palankias sąlygas stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, dirbančius jaunimo politikos srityje.
 • Analizė pateiks palyginamus duomenis apie jaunimo padėtį skirtinguose regionuose.
 • Atlikta analizė padės  išskirti problematiškiausius regionus bei problematiškiausias jaunimo politikos sritis, kad pagal tai būtų galima rengti nacionalinius jaunimo politikos prioritetus ir priemones prioritetų įgyvendinimui, tokiu būdu užtikrinant jaunimo politikos plėtros nuoseklumą ir pagrįstumą, parengiant atitinkamus strateginius planus, nacionalines programas ir priemones.

Planuojama, kad analizė bus atlikta iki 2012 m. gruodžio mėn.