Tarptautinės patirties perėmimo renginio, skirto išsiaiškinti, kaip užtikrinti nuoseklią jaunimo situacijos apžvalgą, organizavimas

Seminaras organizuojamas įgyvendinant Projekto veiklą „Tarptautinės patirties perėmimo renginio, skirto išsiaiškinti, kaip užtikrinti nuoseklią jaunimo situacijos apžvalgą, organizavimas“.

Planuojamos seminaro temos:

  • Nuoseklios, sistemingos ir faktais grįstos jaunimo situacijos apžvalgos vykdymas ir užtikrinimas nacionaliniu bei vietos lygmeniu.
  • Kokybinių tyrimų, vykdomų jaunimo srityje, užtikrinimas.
  • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir universitetais, vykdant tyrimus jaunimo srityje.
  • Jaunimo imties valstybės atliekamuose tyrimuose neišskyrimo priežastys, ir kaip to išvengti.
  • Kitų šalių vykdomų tyrimų jaunimo srityje geroji patirtis.
  • Tyrimų jaunimo srityje inicijavimas ir vykdymas.

Seminaro dalyviai:

  • Tyrimus jaunimui aktualiais klausimais vykdantys asmenys;
  • Universitetų atstovai;
  • Kiti suinteresuoti asmenys iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

 

Detalesnė informacija apie seminarą bus pateikta artimiausiu metu.