JAUNIMO PROBLEMATIKOS TYRIMŲ SAVIVALDYBĖSE ATASKAITOS